Geodeci zmierzą posesje w całym starostwie

Starosto powiatowe aktualizuje dane geodezyjne dotyczące budynków i lokali na swoim terenie. Powiat na realizację tego zadania pozyskał ze środków unijnych ponad 2,3 mln zł.

Rzeźbiarskie pasje rozwinęła na emeryturze

Grażyna Janowicz z Pakówki, gm. Bojanowo, jak sama mówi, niewielu rzeczy zazdrości innym. Zawsze jednak z pewną dozą zazdrości patrzyła na tych, którzy pięknie potrafią rysować. Sama na emeryturze zaczęła rzeźbić. Dziś w domu ma już całkiem pokaźną kolekcję swoich dzieł. Więcej o rzeźbiarskiej pasji pani Grażyny można przeczytać w aktualnym wydaniu Panoramy Leszczyńskiej. (ama / fot. Anna Maćkowiak)

Jesteśmy biedni czy bogaci?

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking zamożności samorządów w 2016 roku. Powstaje on cyklicznie od 2001 roku w oparciu o dochody gmin, m.in. z podatków lokalnych, sprzedaży mienia, ale też wzbogacone o subwencje i dotacje w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita) zgodnie z obecnym stanem zaludnienia.

W Lesznie pękła bańka, ale nie wszędzie budżety obywatelskie się przyjęły

Budżety obywatelskie na stałe wpisały się w samorządowy krajobraz regionu. Nie wszystkie większe samorządy postanowiły jednak go wprowadzić. Nie wszędzie też idea się przyjęła.

Gmina dofinansuje szpital powiatowy

W grudniu 2016 roku, rawicki szpital zwrócił się do burmistrza z pismem o dofinansowanie zakupu aparatu do ultrasonografii. Prośbę ponowiła radna Hanna Maruwka podczas majowej sesji rady miejskiej.

Marta Rzepecka, nowa dyrektorka szkoły specjalnej

Nowa dyrektorka posiada wykształcenie z zakresu resocjalizacji, nauczania matematyki i oligofrenopedagogiki (pedagoga specjalna, zajmująca się nauczaniem i wychowaniem jednostek upośledzonych umysłowo) oraz zarządzania w oświacie.

Fantastyczna zabawa na wakacjach

W lipcu w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywały się warsztaty dla miłośników robotów.

Park jeszcze bez nazwy

Oficjalnie zakończono ostatnią inwestycję na rawickich górkach saneczkowych. – W tej kadencji zostało wykonane już wszystko. Uważam, że dużo – chwali się burmistrz Grzegorz Kubik. W ostatnich latach zaszło wiele...

1 VIII uczcili pamięć powstańców

W Lesznie uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy Obelisku Armii Krajowej, znajdującym się przy ulicy Kąkolewskiej. Następnie przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy spotkali się przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych, przy ulicy Poniatowskiego. Tam również złożono wiązanki.

Powstaje sala sportowa za 11 milionów

Chociaż urząd gotów był sfinansować inwestycję z własnych środków, udało mu się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 4 mln złotych.