Nowi kapłani w parafiach

Cztery zmiany w parafiach związane są z przejściem wieloletnich proboszczów na emeryturę. Ks. kanonika Józefa Dorociaka, zarządzającego parafią Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Piaskach zastąpi ks. Rafał Jarmuż, obecnie proboszcz parafii Narodzenia NMP w Kamionnie.

Patalas bez absolutorium

Podczas ostatniej sesji radni głosowali nad udzieleniem absolutorium burmistrz Danucie Patalas. Niestety, podobnie jak w roku ubiegłym, pani burmistrz go nie otrzymała.

Trwają prace nad kodeksem reklamowym

Z problemem niewłaściwego umieszczania reklam, a tym samym oszpecania i zaśmiecania krajobrazu miast zmagają się aglomeracje w całej Polsce. Potrzebę zmian dostrzegli również leszczyńscy radni. Trwają prace nad...

Podejrzany plecak w szkole

Akty terrorystyczne pokazują jak ważne jest prawidłowe przygotowanie i współpraca wszystkich służb odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Aby synchronizacja i efekt końcowy były zadowalające należy ćwiczyć.

Udowodnili, że z rodziną dobrze wychodzi się nie tylko na zdjęciach

Niektórzy uważają, że gwarantem sukcesu w biznesie, podobnie jak szczęścia w życiu, jest rodzina. Choć praca z najbliższymi ma nie tylko blaski, ale też całą paletę cieni, coraz więcej osób decyduje się na prowadzenie firmy rodzinnej.

Enea naliczała gminie opłaty w oparciu o zawyżone stawki

Spółka Enea musiała oddać gminie Wschowa prawie 320 tys. zł. To zwrot dokonany w ramach reklamacji, jaką złożył wschowski samorząd z tytułu nieprawidłowo naliczanych opłat za energię elektryczną.

Krzysztof Tarka kocha i nienawidzi jednocześnie

Krzysztof Tarka, wschowski podróżnik, po raz trzeci odwiedził Indie. Dotąd wszem i wobec powtarzał, że Indie kocha, a dziś zgadza się z tymi, którzy twierdzą, że kraj ten można kochać i nienawidzić jednocześnie.

Można zagłosować na Queens Music

schowski zespół Queens Music dostał się do finału piątej edycji Disco Star. To program przypominający konwencją „Idola”, ale bazuje na muzyce disco polo i dance.

Gigantyczna dotacja na kanalizację i wodociągi

Starania o dotację nie polegały tylko na złożeniu wniosku. Wcześniej trzeba było opracować koncepcję i doprowadzić do wielu zmian w uchwałach dotyczących aglomeracji, jej wielkości i granic oraz przygotować naszą firmę na tak duże wyzwanie. To trwało niemal cztery lata.

Ekspert kosztował ponad 2 tysiące

Podczas ostatniej sesji gminnej we Wschowie podano do publicznej wiadomości kwotę, jaką samorząd wypłacił ekspertowi Dominikowi Linowskiemu. W lutym przekonywał on opozycyjnych radnych, że projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów zaproponowany w ramach reformy oświatowej przez wschowski samorząd jest dobrym rozwiązaniem.