Politycy pomogą nauczycielom w zbiórce podpisów

„Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku”, na tak postawione pytanie odpowiedzą Polacy w referendum, jeśli jego pomysłodawcy zbiorą co najmniej 500 tys. podpisów.

Koniec gimnazjów. Miasto stawia na języki obce, sport i szkoły policealne

Bez rewolucji w rewolucyjnej reformie oświaty – tak można scharakteryzować przedstawione w ubiegłym tygodniu radnym, nauczycielom i rodzicom plany reorganizacji sieci szkół w Lesznie. Magistrat przede wszystkim chce na dwa lata połączyć podstawówki z gimnazjami i zmienić część obwodów szkolnych.

Do której szkoły pójdzie twoje dziecko?

Podczas konferencji prasowej wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj i naczelnik rawickiej oświaty Anna Nowak, zaprezentowali główne założenia reformy edukacyjnej na terenie gminy.

Czy będą kształcić pielęgniarki?

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński złożył zapytanie do ministra zdrowia w sprawie utworzenia szkoły pielęgniarskiej w Kościanie. Miałaby ona funkcjonować na poziomie szkoły średniej. Ministerstwo nie wyklucza takiej możliwości.

Powstaną kolejne miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców

Gmina otrzymała w ramach programu „Maluch+” ponad 1,1 mln zł. dofinansowania na utworzenie żłobka i klubu dziecięcego. Powstaną one w budynku obecnej szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Piastów.

Otworzą liceum

Pomysł utworzenia w Wąsoszu liceum nie jest nowy. Tego typu szkołę chciano uruchomić tam już w 2014 roku. Znaleźli się nawet chętni, jednak gmina założyła sobie, by przyjąć młodych ludzi, którzy będą legitymować się średnią ocen co najmniej 3,5. A nie wszyscy ten warunek spełniali.

Maturzysta ze Wschowy stypendystą lubuskiej marszałek

Krzysztof Sobczuk, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie, jest jednym z 15 uczniów wyróżnionych stypendium naukowym pani marszałek województwa lubuskiego. Gratulacje odbierał z rąk wicemarszałka Romualda Gawlika.

Burmistrz powołał nową naczelnik oświaty

RAWICZ. Od 1 stycznia Anna Nowak obejmie stanowisko po Danucie Przybył, która w październiku 2016 roku przeszła na emeryturę.

Kopernik i ekonomik najwyżej w rankingu Perspektyw

Fundacja Edukacyjna Perspektywy po raz kolejny przygotowała ranking szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. W zestawieniu znalazły się również placówki z Leszna i regionu.

Wszystkie 6-latki w przedszkolach od stycznia płacą tylko za jedzenie

Zmiana wynika z nowych przepisów. Od tego roku 6-latkowie uczęszczający do przedszkoli, ale też oddziałów przedszkolnych bądź innych form wychowania przedszkolnego, zostali objęci subwencją oświatową. Samorządy otrzymują od państwa pieniądze na ich pobyt w placówce, niezaleznie ile godzin będą w niej przebywały