Wielkie kuszenie gimnazjalistów

Aktualnie w szkołach tematem numerem jeden jest reforma oświatowa. W pierwszej kolejności dotknie ona szkoły podstawowe, w których dzieci będą uczyły się osiem lat. W placówkach ponadgimnazjalnych z początkiem nowego roku szkolnego nie będzie tak wielkiej rewolucji.

Skarga na dyrektorkę ekonomika

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Leszna rozpatrywana była skarga na panią dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Irenę Szynkarek. Sprawa dotyczy niedopełnienia pewnych formalności. W tle jest poważniejsza sprawa: zawieszenie w czynnościach jednego z nauczycieli

Mają miejsce dla 75 nowych przedszkolaków

Rodzice dzieci z gminy Czempiń mogą odetchnąć z ulgą. Miejsc w przedszkolu dla ich pociech nie powinno już zabraknąć. W ubiegłym tygodniu w mieście...

Od września będą działać szkoły branżowe

Reforma oświaty wiąże się nie tylko z likwidacją gimnazjów i powrotem czteroletnich liceów oraz pięcioletnich techników. Miejsce dotychczasowych szkół zawodowych zajmą tzw. szkoły branżowe.

Politycy pomogą nauczycielom w zbiórce podpisów

„Czy jest pan/pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku”, na tak postawione pytanie odpowiedzą Polacy w referendum, jeśli jego pomysłodawcy zbiorą co najmniej 500 tys. podpisów.

Koniec gimnazjów. Miasto stawia na języki obce, sport i szkoły policealne

Bez rewolucji w rewolucyjnej reformie oświaty – tak można scharakteryzować przedstawione w ubiegłym tygodniu radnym, nauczycielom i rodzicom plany reorganizacji sieci szkół w Lesznie. Magistrat przede wszystkim chce na dwa lata połączyć podstawówki z gimnazjami i zmienić część obwodów szkolnych.

Do której szkoły pójdzie twoje dziecko?

Podczas konferencji prasowej wiceburmistrz Rawicza Paweł Szybaj i naczelnik rawickiej oświaty Anna Nowak, zaprezentowali główne założenia reformy edukacyjnej na terenie gminy.

Czy będą kształcić pielęgniarki?

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński złożył zapytanie do ministra zdrowia w sprawie utworzenia szkoły pielęgniarskiej w Kościanie. Miałaby ona funkcjonować na poziomie szkoły średniej. Ministerstwo nie wyklucza takiej możliwości.

Powstaną kolejne miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców

Gmina otrzymała w ramach programu „Maluch+” ponad 1,1 mln zł. dofinansowania na utworzenie żłobka i klubu dziecięcego. Powstaną one w budynku obecnej szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Piastów.

Otworzą liceum

Pomysł utworzenia w Wąsoszu liceum nie jest nowy. Tego typu szkołę chciano uruchomić tam już w 2014 roku. Znaleźli się nawet chętni, jednak gmina założyła sobie, by przyjąć młodych ludzi, którzy będą legitymować się średnią ocen co najmniej 3,5. A nie wszyscy ten warunek spełniali.