Gmina edukuje ekologicznie

W ubiegłym roku gmina przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To swoisty elementarz działań na rzecz ochrony środowiska i ważny dokument ułatwiający ubieganie się o środki unijne w zakresie projektów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Grzegorz Lorek u pani minister

Rozmowy dotyczyły planowanych zmian w systemie edukacji. Spotkanie było pokłosiem listu otwartego, jaki nauczyciele ci napisali do pani minister. Ich zdaniem zbyt szybko chce wprowadzić oświatową rewolucję. O mało co a do spotkania w ogóle by nie doszło. Najpierw nauczyciele otrzymali zaproszenie na 24 listopada, po czym nagle je odwołano.

Zmiany spowodują chaos

W sobotę w Warszawie odbyła się kilkudziesięciotysięczna manifestacja nauczycieli, uczniów, rodziców, samorządowców i naukowców przeciwko radykalnym zmianom w systemie edukacji. Minister Edukacji Anna Zalewska chce m.in. zlikwidować gimnazja oraz wprowadzić 8- letnią szkołę podstawową oraz czteroletnie liceum. Wśród protestujących znalazła się spora grupa nauczycieli z regionu leszczyńskiego.

Reforma oświaty tuż, tuż, a wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi

Choć Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada stopniowe wprowadzanie zmian, planowana reforma edukacji będzie zapewne jedną z większych w ostatnim czasie oświatowych rewolucji. Bo z edukacyjnej mapy Polski znikną gimnazja, powstałe w 1999 r. W związku z tym samorządy czekają nie lada wyzwania.

Nauczyciele roku napisali list do minister edukacji

– Pani Minister – proponuje Pani zmiany w polskim systemie edukacji postrzegane jako rewolucyjne. Czas przewidziany na ich realizację wydaje się, nie tylko nam, nierealny. A co w sytuacji, gdy ani Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani samorządy z proponowanymi przez Panią zmianami nie zdążą? Czy chcemy, żeby uczniowie pierwszych roczników objętych reformą na własnej skórze odczuli skutki pospiesznych decyzji podejmowanych przez nas, dorosłych? – pytają Annę Zalewską najlepsi nauczyciele w kraju.

Pałac w Chwałkowie będzie dzierżawiony lub wykupiony

Powiat Gostyński ledwo co zapłacił ostatnią ratę za pałac w Grabonogu, a już rezerwuje środki na ewentualny wykup pałacu w Chwałkowie.

Angielski dla zapracowanych

PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie postanowiła uruchomić licencjackie studia na kierunku filologia angielska prowadzone w trybie dziennym. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że rozkład zajęć dostosowany zostanie do możliwości osób, które pracują zawodowo.

Wielkopolska szkoła i nauczyciel roku

W piątek w Auli Nova Akademii Muzycznej odbyła się gala, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia w konkursach Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. W drugim zwyciężyło Gimnazjum Nr 1 z oddziałami dwujęzycznymi w Luboniu, natomiast wśród laureatów znalazł się Zespół Szkół w Kąkolewie, pow. leszczyński. Zwycięska placówka otrzymała nagrodę finansową w wysokości 30 tys. zł, natomiast laureaci – po 10 tys. zł. Były też oczywiście pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.

Zmiany w stypendiach studenckich

Nowy rok akademicki przyniósł kilka zmian związanych z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Nowela przyspiesza proces przyznawania kredytów studenckich, ułatwia dostęp do stypendiów oraz wprowadza rzadsze oceny okresowe nauczycieli akademickich. Większość przepisów weszła w życie 1 października br. Co konkretnie zmieniło się w wyniku nowelizacji ustawy?

Zbytni pośpiech we wprowadzaniu reformy edukacji

Plany reformy edukacji, przygotowane przez minister Annę Zalewską, budzą wiele kontrowersji zarówno wśród nauczycieli jak i rodziców oraz samorządowców, którzy prowadzą większość placówek oświatowych w kraju. Z każdej strony coraz częściej słychać głosy, że sentymentalny powrót do przeszłości z ośmioma klasami to nie najlepszy pomysł, a gimnazja mają też swoje pozytywy. Reforma jest potrzeba, ale nie należy jej wprowadzać w takim pośpiechu i bez szerokich konsultacji społecznych.