http://otopanorama.pl/wp-content/uploads/2017/03/b251119_1.gif

Najlepiej, gdy mężczyzna jest trójkątem

Nie od dziś wiadomo, że wraz z wiekiem sylwetka człowieka się zmienia. Może być tak, iż pewnego dnia czterdziesto- czy pięćdziesięcioparolatek stanie przed lustrem i z nostalgią będzie wspominał...

Zapisanie majątku w testamencie

Czytelnik: Moja żyjąca jeszcze matka, w drodze sporządzonego notarialnie testamentu, zapisała mi cały swój majątek – dom oraz działkę budowlaną. Mam jeszcze brata, z...

Jak wymienić się długami?

Czytelnik: Jestem winien pewnej osobie pieniądze. Ta osoba mnie również jest winna pewną sumę pieniędzy. Czy można nasze wierzytelności skompensować? Jak to zrobić? Gdy dwie...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czytelnik: W najbliższym czasie chcę wystąpić przeciwko mojemu byłemu mężowi z wnioskiem o pozbawienie go władzy rodzicielskiej nad dwojgiem małoletnich dzieci. Od około trzech...