Jak wymienić się długami?

Czytelnik: Jestem winien pewnej osobie pieniądze. Ta osoba mnie również jest winna pewną sumę pieniędzy. Czy można nasze wierzytelności skompensować? Jak to zrobić? Gdy dwie...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Czytelnik: W najbliższym czasie chcę wystąpić przeciwko mojemu byłemu mężowi z wnioskiem o pozbawienie go władzy rodzicielskiej nad dwojgiem małoletnich dzieci. Od około trzech...