Zwolnienie z opłat

Czytelnik: Chcę wnieść do sądu sprawę o zapłatę w imieniu spółki z o.o., w której pełnię funkcję prezesa. W związku ze złą sytuacją finansową spółki, nie mam wystarczających środków na pokrycie kosztów sądowych i opłacenie fachowego pełnomocnika. Czy mogę uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych i pomoc prawną z urzędu?

Wygasła rękojmia sprzedanego samochodu

Czytelnik: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedałem samochód innemu przedsiębiorcy. Kupujący wykonał w pojeździe szereg napraw, nie informując mnie wcześniej o wykrytych wadach, a następnie wezwał mnie do zapłaty za wykonane naprawy, powołując się na uprawnienia wynikające z rękojmi. Czy muszę zwrócić kupującemu koszty napraw?

Uznanie ojcostwa

Czytelniczka: Spodziewam się dziecka z mężczyzną, który nie jest moim mężem. Co trzeba zrobić, żeby ten mężczyzna został formalnie uznany ojcem dziecka?

Uznanie za obywatela polskiego

Czytelniczka: Za miesiąc wychodzę za mąż za obcokrajowca, posiadającego obywatelstwo ukraińskie. Czy mąż nabędzie obywatelstwo polskie z chwilą ślubu?

Program Rodzina 500 plus

Czytelnik: Wychowuję samotnie dwoje małoletnich dzieci. Ponadto zamieszkuje z nami mój pełnoletni uczący się syn. Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Od kiedy i na jakich zasadach mogę się ubiegać o dofinansowanie w kwocie 500 złotych na dziecko?

Wyjątki do umowy o pracę

Czytelnik: Czy zasada dotycząca umów na czas określony, zakazująca zawierania umowy na czas określony na czas łączny dłuższy niż 33 miesiące, dotyczy każdego rodzaju terminowej...

On na babę płacić nie będzie…

Scenariusz jest zazwyczaj taki sam. Miłość, ciąża i równie wielkie jak początkowe zakochanie, finałowe rozczarowanie. Facet, który nie dorósł do roli ojca zanika z życia partnerki i nie wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec potomka. Kobieta musi więc zwrócić się do sądu o przyznanie jej alimentów. Niestety, nawet wyrok zaniesiony do komornika nie zawsze przynosi zamierzony skutek.

Świadczenia rodzicielskie

Czytelniczka: Czy będąc osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w urzędzie pracy, przysługuje mi świadczenie rodzicielskie. Kiedy i na jak długo jest ono przyznawane? Świadczenie rodzicielskie, będące nową...

Rozwód a separacja

Czytelnik: Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem a sądową separacją? Jakie skutki wywołują wskazane rodzaje postępowań? Czy w przypadku orzeczenia separacji będę mogła wstąpić w...

Komornik nie zabiera, ale oddaje, co się należy

Z komornikiem sądowym Wojciechem Ptakiem rozmawia Dariusz Staniszewski Pracuje pan w korporacji zawodowej której działalność nie wzbudza społecznego entuzjazmu, ma negatywną konotację. Mówiąc wprost –...