Hortiterapia, public relations w bezpieczeństwie, obrona terytorialna… czyli co studiować, żeby pracować w zawodzie?

Maturzyści co roku mają nie łatwy orzech do zgryzienia. Wybór właściwego kierunku studiów do prostych decyzji nie należy. Jak pogodzić swoje zainteresowania a jednocześnie być dla potencjalnych pracodawców atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy? Z podpowiedzią przychodzi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Uczelnia kształci od ponad dekady i z każdym procesem rekrutacji na studia tak przygotowuje swoją ofertę, by dopasować ją do potrzeb rynku zatrudnienia.

Studia z przyszłością
W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa od początku jej istnienia studiować można w zakresie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa>wewnętrznego, pedagogiki czy zarządzania. Od niedawna dodatkowo w kierunku psychologii, bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa publicznego. Na każdym z kierunków do wyboru szereg specjalności. Z nowości jest cyberterroryzm, public relations w bezpieczeństwie, hortiterapia, edukacja europejska – fundusze unijne, zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej, ekopsychologia czy ochrona i obrona elektrowni oraz kopalń. Jest w czym wybierać, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie specjalności na każdym z kierunków projektowane są tak, by zapewnić absolwentom miejsce na rynku pracy. To też potwierdzają statystyki. Aż 87% osób kończących Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa znajduje pracę w zawodzie.

Studia z każdego zakątka Polski
Uczelnia daje możliwość studiowania niemal z każdego miejsca na terenie kraju. Wszystko za sprawą lokalizacji wydziałów zamiejscowych. Siedziba główna mieści się w Poznaniu, ale można studiować też w Gdańsku, Gliwicach, Giżycku, Bartoszycach i Jaworznie. Od października 2017 roku zostanie uruchomiony jeszcze jeden wydział zamiejscowy na Śląsku. Swoją siedzibę będzie miał w Skoczowie.

Nabór trwa
Rekrutacja na studia trwa. Dokumenty kandydatów przyjmowane są do 30 września br. Warto się pospieszyć, bo o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a przygotowana dla kandydatów ilość miejsc w każdym wydziale jest ograniczona. Przed złożeniem dokumentów warto zapoznać się z ze stroną internetową i sprawdzić z jakiej bonifikaty można skorzystać, by studiować i płacić mniej.
Więcej: www.wsb.net.pl/naborpazdziernikowy2017