Aktywne Obywatelskie Leszno

    21

    Data: 16 września 2017 Godzina: Wydarzenie całodniowe


    Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno powstała z myślą o podmiotach działających na rzecz lokalnej społeczności oraz o mieszkańcach. Jej celem jest pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w mieście organizacji pozarządowych, instytucji a także firm zaangażowanych społecznie, ich różnorodności oraz przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej. Poznanie fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych to również okazja do włączenia się w ich działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych zainteresowań i pasji. Aktywne Obywatelskie Leszno to szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla siebie.