“Asertywne porozumiewanie się czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi” – bezpłatne szkolenie

    42

    Data: 22 czerwca 2017 Godzina: 09:00 - 13:00

    Podczas zajęć można dowiedzieć się, na czym polegają zachowania asertywne, czym różnią się od uległych i agresywnych. Uczestnicy zajęć mają możliwość zastanowić się, w jakich sytuacjach trudno im zachować się asertywnie. Omawiane są takie zagadnienia jak: komunikat JA, asertywna odmowa, umiejętność radzenia sobie z krytyką. Zapisy telefonicznie 65 529 90 81, pocztą elektroniczną m.linke@wup.poznan.pl lub osobiście (CIiPKZ w Lesznie ul. Śniadeckich 5 – I piętro pok. 112).