Badanie predyspozycji zawodowych

  24

  Data: 04 maja 2017 Godzina: 08:00 - 14:00

  Badanie skierowane są do osób pełnoletnich, które chcą określić swoje predyspozycje zawodowe w celu właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia, szkolenia zawodowego czy miejsca pracy. Uczestnik badania wypełnia wybrane testy, pozwalające na poznanie predyspozycji zawodowych oraz kompetencji społecznych.W badaniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl

  Lokalizacja
  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie
  ul. Śniadeckich 5, Leszno
  Zobacz mapę

  Kategorie Brak przypisanej kategorii