Drzwi Otwarte Wojewódzkiego Urzędu Pracy

    16

    Data: 20 maja 2017 Godzina: 10:30 - 12:30

    Głównym celem akcji „Drzwi Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy” jest przybliżenie działalności urzędów pracy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z usług wielkopolskich urzędów pracy w dni powszednie.

    Zainteresowani będą mogli skorzystać z konsultacji doradców zawodowych, uzyskać informacje o sytuacji na rynku pracy w regionie oraz na temat możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie można zapoznać się także z ofertami pracy za granicą w ramach sieci EURES oraz z tematyką związaną z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.