Internet plus program WORD w pakiecie – bezpłatne szkolenie

    26

    Data: 28 czerwca 2017 Godzina: 09:00 - 13:00

    Szkolenie adresowane jest dla osób pełnoletnich, które chcą zdobyć lub/i rozwijać umiejętności korzystania z komputera i Internetu w różnych obszarach życia. Program zajęć obejmuje podstawy edytora testu (Word), prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz m. in. korzystanie z adresów internetowych w poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl