Konferencja „Przestrzeń wirtualna w edukacji i wychowaniu”

    11

    Data: 24 kwietnia 2017 Godzina: 12:00 - 14:30

    Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych, młodzież, rodziców zainteresowanych powyższą tematyką.Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji
    1. Powitanie uczestników – Rektor prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki (WSH Leszno).
    2. Prof. nadz. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ Kraków) – O potrzebie humanizacji w przestrzeni wirtualnej.
    3. Prof. nadz. dr hab. Płoszyński (WSH Leszno) – Edukacja przyszłości – od społeczeństwa informacyjnego – do społeczeństwa cyberprzestrzeni.
    4. Dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz (WSH Leszno) –Wyzwania wychowawcze w środowisku przestrzeni wirtualnej.
    5. Dr Mirosław Radoła (UAM Poznań) – Wirtualny świat dzieci i młodzieży. Czy może być bezpieczny?
    . Doc. dr Anna Bartkowiak (WSH Leszno) – Czy stosowanie technologii informacyjnej w edukacji jest efektywne?
    7. Mgr Agata Dubiał (WSH Leszno) – Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu.
    8. Pytania i dyskusja.

    Lokalizacja
    Wyższa Szkoła Humanistyczna
    ul. Królowej Jadwigi 10, Leszno
    Zobacz mapę

    Kategorie Brak przypisanej kategorii