Konferencja “Przestrzeń wirtualna w edukacji i wychowaniu”

  24

  Data: 24 kwietnia 2017 Godzina: 12:00 - 14:30

  Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i pedagogów/psychologów szkolnych, młodzież, rodziców zainteresowanych powyższą tematyką.Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji
  1. Powitanie uczestników – Rektor prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki (WSH Leszno).
  2. Prof. nadz. dr hab. Leszek Korporowicz (UJ Kraków) – O potrzebie humanizacji w przestrzeni wirtualnej.
  3. Prof. nadz. dr hab. Płoszyński (WSH Leszno) – Edukacja przyszłości – od społeczeństwa informacyjnego – do społeczeństwa cyberprzestrzeni.
  4. Dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz (WSH Leszno) –Wyzwania wychowawcze w środowisku przestrzeni wirtualnej.
  5. Dr Mirosław Radoła (UAM Poznań) – Wirtualny świat dzieci i młodzieży. Czy może być bezpieczny?
  . Doc. dr Anna Bartkowiak (WSH Leszno) – Czy stosowanie technologii informacyjnej w edukacji jest efektywne?
  7. Mgr Agata Dubiał (WSH Leszno) – Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu.
  8. Pytania i dyskusja.

  Lokalizacja
  Wyższa Szkoła Humanistyczna
  ul. Królowej Jadwigi 10, Leszno
  Zobacz mapę

  Kategorie Brak przypisanej kategorii