Lato z Muzeum – Wykład i spacer “Wschowska Boża Rola jako najstarszy polski cmentarz nowożytny”

    14

    Data: 09 sierpnia 2017 Godzina: 18:00 - 20:00

    Zapraszamy na inspirujące spotkania w Muzeum Ziemi Wschowskiej – dla dzieci poranki, dla dorosłych wieczory. Podczas wykładów i spacerów będzie można poznać świat wschowskich luteranów i zobaczyć liczne eksponaty zgromadzone na wystawie „VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”.Młodzieży polecamy warsztaty fotograficzne, a dzieciom szkół podstawowych, jak co roku – cykl wakacyjnych spotkań – będziemy odkrywać, jak smakuje dziedzictwo.Wszystkie zaplanowane działania to część dwóch projektów realizowanych aktualnie w Muzeum Ziemi Wschowskiej: programu edukacyjnego związanego z wystawą czasową „VERBUM DOMINI MANET IN AETERNUM. Wschowski Syjon – centrum wielkopolskiego protestantyzmu”, która została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Pełnomocnika Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury Byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji. Drugi projekt to „Małe miasto wielkich przeżyć – kreatywne warsztaty i przewodnik po Wschowie”. Dostał on dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Muzeum Ziemi Wschowskiej realizuje go przy wsparciu finansowym Banku Spółdzielczego we Wschowie, Starostwa Powiatowego we Wschowie i Gabinetu Kosmetycznego EVA.(MZW)