I Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej Wschowa 2017r.

  13

  Data: 08 listopada 2017 Godzina: 10:00 - 18:00

  Centrum Kultury i Rekreacji serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Powiatu Wschowskiego do uczestnictwa w I Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.Zgłoszenia przyjmujemy do 31.10.2017 r.Festiwal odbędzie się w dniu 08.11.2017r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Koncert laureatów odbędzie się 11.11.2017r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

  Cel i zadania
  Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalenie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej.Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji niepodległościowej.

  Założenia programowe. Część konkursowa Festiwalu zostanie przeprowadzona w czterech kategoriach: soliści – klasy 1-3 szkoły podstawowej i młodsi soliści – klasy 4-6 szkoły podstawowej soliści – klasa 7 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne. Soliści – szkoły ponadgimnazjalne

  b. Uczestnicy Festiwalu wykonują JEDEN utwór. Repertuar Utwory tradycyjne, historyczne. Utwory nowe, w tym również autorskie. Utwory znane, z nową, własną interpretacją. Główne kryteria oceny Dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu. Wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja). Interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny)Nagrody Nagroda – Grand Prix Festiwalu, I,II,III nagroda w każdej kategorii oraz dyplomy uczestnictwa.

  Postanowienia końcowe

  – Organizator Festiwalu zapewnia nagłośnienie i oświetlenie.
  – Zgłoszenie należy przesłać do dnia 31.10.2017 r. pocztą lub pocztą e-mail.
  – Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.
  – Uczestnicy Festiwalu zgłaszają się na przesłuchania konkursowe w dniu 08.11.2017r. od godz. 9.00
  – możliwość przeprowadzenia próby.E-mail: ckir@wschowa .pl (w temacie maila: Festiwal Pieśni Patriotycznej – zgłoszenie)
  Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowieul. Niepodległości 167 – 400 WSCHOWA
  Tel. 065 540 23 36
  Instruktor : p. Elżbieta Machowska tel. kont. – 609 781 601
  Regulamin, karta zgłoszenia oraz zgoda do pobrania na stronie www.ckir.wschowa.pl; www.wschowa.pl lub w siedzibie organizatora

  Lokalizacja
  Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
  ul. Niepodległości 1, 67-400 Wschowa
  Zobacz mapę

  Kategorie