„Poznaj możliwości programów: Word, PowerPoint i Excel”– bezpłatne szkolenie

    21

    Data: 11 maja 2017 Godzina: 09:00 - 13:00

    Szkolenie jest adresowane do osób chcących nabyć umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office. Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów tekstowych Word, przygotowaniem prezentacji multimedialnych PowerPoint i korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego – Excel. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl