Poznaję (doskonalę) umiejętności pracy z edytorem tekstu WORD – bezpłatne szkolenie

    23

    Data: 10 sierpnia 2017 Godzina: 09:00 - 13:00


    Szkolenie jest adresowane do osób chcących nabyć umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office. Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem dokumentów tekstowych Word, przygotowaniem prezentacji multimedialnych PowerPoint i korzystaniem z arkusza kalkulacyjnego – Excel. W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl lub m.linke@wup.poznan.pl