Szkolenie FINANSOWANIE W EKSPORCIE

  23

  Data: 17 października 2017 Godzina: 09:00 - 14:00


  Opis wydarzenia: Szkolenie adresowane jest do eksporterów oraz potencjalnych eksporterów.
  Program:
  • Wybrane zagraniczne instytucje i programy wsparcia eksportu (adresaci, instrumenty, warunki i zakres pomocy dla eksportera)
  • Polskie instytucje i organizacje finansujące i wspierające rozwój eksportu (PARP, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., Europejski Bank Inwestycyjny, Polski Fundusz Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.)
  • Polskie programy wsparcia eksportu (adresaci, instrumenty, zakres)
  • Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu, w tym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny do roku 2020
  • Rodzaje transakcji eksportowych, sposoby zawierania umów (klauzule w kontrakcie eksportowym, rozstrzyganie sporów)
  • Ryzyka w transakcjach zagranicznych (kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)
  • Jak zabezpieczyć transakcje międzynarodowe przed ryzykiem – umowa handlowa jako jeden ze sposobów zabezpieczenia transakcji eksportowych (umowa uwzględniająca ryzyka, klauzule, typowe błędy popełniane przy zawieraniu umów)
  • Gwarancje ubezpieczeniowe w eksporcie (ubezpieczenia w eksporcie)
  • Poprawne sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej, przejścia własności, zapłaty, dopuszczenia do obrotu – formy zabezpieczenia eksportera przed ryzykiem
  • Warunki zawierania umów handlowych na wybranych rynkach (analiza uwarunkowań prawnych, finansowych, kulturowych i zwyczajowych – kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)
  • Formy płatności w handlu międzynarodowym na różnych rynkach zagranicznych (kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)
  • Ryzyka w handlu międzynarodowym
  • Terminowość płatności (kraje azjatyckie, afrykańskie, północno i południowo amerykańskie, państwa należące do UE oraz Szwajcaria, Rosja, Norwegia)
  • Sposoby zawierania transakcji eksportowych Odzyskiwanie należności eksportowych w wybranych krajach. Szczegóły na stronie www.riph.pl

  Lokalizacja
  Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie
  ul. 55 Pułku Piechoty 34, Leszno
  Zobacz mapę

  Kategorie