Szkolenie OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PIGUŁCE

  16

  Data: 16 listopada 2017 Godzina: 09:00 - 13:00

  PROGRAM SZKOLENIA:
  I. Źródła zagrożeń dla zasobów danych osobowych:
  II. Podstawowe pojęcia ochrony danych osobowych:
  1. Dane osobowe
  2. Zbiór danych osobowych
  3. Odbiorca danych
  4. Przetwarzanie danych
  5. Administrator Danych Osobowych
  6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
  7. Procesor
  8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  9. Usuwanie danych osobowych
  III. Główne obowiązki Pracowników w kwestii przetwarzania danych osobowych
  IV. Zasady przetwarzania danych osobowych:
  1. Legalność przetwarzania danych osobowych
  2. Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane przetwarzamy
  3. Szczególne rygory przetwarzania danych „wrażliwych”
  4. Szczególna staranność przetwarzania danych
  5. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom
  6. Zapewnienie możliwości spełniania uprawnień osobie której dane dotyczą
  7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych firmie zewnętrznej – outsorcing
  V. Metody i formy zabezpieczania danych osobowych:1. Definicja bezpieczeństwa informacji
  2. Wymogi formalne
  3. Wymogi organizacyjne
  4. Wymogi techniczne
  VI. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych:
  1. Kodeks Karny
  2. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  4. Kodeks Pracy
  VII. Jak zachować się podczas kontroli GIODO
  1. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  2. Omówienie trybu procedury kontrolnej GIODO
  3. Przykładowe pytania podczas kontroli
  4. Jak przygotować się do kontroli
  X. Omówienie najnowszych zmian wynikających z RODO (Europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych) – obowiązywanie od 25 maja 2018 r.Szczegóły na stronie www.riph.pl

  Lokalizacja
  Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Lesznie
  ul. 55 Pułku Piechoty 34, Leszno
  Zobacz mapę

  Kategorie