Techniki budowania poczucia własnej wartości – bezpłatne szkolenie

    32

    Data: 21 czerwca 2017 Godzina: 09:00 - 14:00

    Szkolenie adresowane jest dla osób pełnoletnich, które chciałby rozpocząć pracę nad wzmocnieniem pewności siebie. Uczestnicy będą mieli możliwość zmierzenia się z kompleksami, z wyznawanymi przekonaniami na temat posiadanych umiejętności i życiowych osiągnięć. Stosowane w trakcie warsztatów ćwiczenia pozwolą dostrzec to co warto zmienić, a co zostawić lub pożegnać.
    W szkoleniu mogą brać udział osoby nie będące zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Do udziału w zajęciach można zgłaszać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.piotrowska@wup.poznan.pl