VI Nocny Rajd Rowerowy

  35

  Data: 23 czerwca 2017 Godzina: 21:00 - 23:30

  Nocny rajd rowerowy odbędzie się 23.06.2017 / 24.06.2017 po wyznaczonej trasie Rynek Kościan – Stary Lubosz – Stary Gołębin – Turew/ zwiedzanie gorzelni/ – Wyskoć – Darnowo .

  Rajd będzie połączony z konkursem na najbardziej pomysłowo oświetlony rower i na najładniejszy wianek. Ognisko i poczęstunek oraz biesiada przy Świetlicy Wiejskiej w Darnowie
  1. Zbiórka uczestników rajdu rozpocznie się o godz. 21:00 na Rynku w Kościanie – start nastąpi o 21.30.
  Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie na stronie www.skwk.manifo.com i na facebook podajemy dokładne dane do ubezpieczenia do 22.06.2017 godziny 21.00 .
  Osoby , które zapiszą się przed rajdem na Rynku ubezpieczenie we własnym zakresie Każdy uczestnik może wpłacić wpisowe na konto Stowarzyszenia „Klub wujka Karola” -ul. Bukowa 31
  Numer rachunku Bankowego 68 8666 0004 0102 1888 2000 0001W tytule: VI Nocny Rajd Rowerowy lub przed rajdem
  2. Dzieci od 8 roku życia i młodzież do 18 roku wpisowe 10 złotych; dorośli 15 złotych
  3. Udział w Nocnym Rajdzie Rowerowym może każdy, kto potrafi jeździć rowerem i ma sprawny rower dobrze oświetlony. Osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej. Wskazany jest kask na głowie, organizator nie odpowiada za uraz głowy jeśli nie będzie kasku, bardzo ważne jest oświetlenie roweru, kamizelka odblaskowa, jedziemy późnym wieczorem /nocą.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy dzieci posiadają kartę rowerową i czy mają pełnoletniego opiekuna i oświetlenie.
  5. Podczas przejazdu na trasie i na punkcie docelowym obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających- organizator ma prawo wezwać policje w celu przebadania uczestników alkomatem.
  6. Na trasie przejazdu rowerzyści mają obowiązek zachować ostrożność w poruszaniu się na rowerach. Obowiązuje zakaz jazdy na jednym kole, oraz zakaz innych wyczynów kaskaderskich.
  7. Rowerzyści podczas przejazdu wyznaczoną trasą rajdu poruszają się w grupach 15 osobowych jeden za drugim. Obowiązuje zakaz wyprzedzania osoby, która będzie pilotowała grupę..
  8. Trasę rajdu należy pokonać ściśle według zaleceń organizatora.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rajdu oraz za uszkodzenia lub zagubiony rower i inne przedmioty.
  10. Uczestnicy rajdu którzy zgłoszą swe uczestnictwo mają obowiązek przestrzegania regulaminu, który zostanie przedstawiony na stronie www.skwk.manifo.com, Miasta Kościan, Starostwa Powiatowego.
  11. Nad bezpieczeństwem rajdu będą czuwać Służby porządkowe w kamizelkach koloru żółtego oraz służby medyczne lub ratownicy drogowi wyposażeni w apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany niektórych odcinków rajdu w przypadkach uzasadnionych ( warunki atmosferyczne)
  13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie rajdu.
  14. Osoby biorące udział w rajdzie są zobowiązane do przestrzegania poleceń służby porządkowej.
  15. Każdy uczestnik musi znać stan swego zdrowia i przygotowanie kondycyjne, które pozwoli mu na udział w rajdzie.
  16. Na terenie przy świetlicy zastrzega się ostrożność przy ognisku lub grillu.
  17. Powrót uczestników we własnych zakresie.
  18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.19. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku związanych z VI Nocnym Rajdem Rowerowym