Wilkopolska Wieś Zaprasza

    29

    Data: 24 września 2017 Godzina: 10:00 - 18:00

    Promując walory turystyczne wielkopolskiej wsi po raz szósty organizujemy w dniu 24 września 2017r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w powiecie rawickim z/s w Gołaszynie imprezę pod nazwą „Wielkopolska Wieś Zaprasza”. W popularyzowaniu dorobku kulturowego wsi oraz promocji jej walorów niezwykle ważna jest rola Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw i Stowarzyszeń Agroturystycznych. Impreza ta jest dla nich doskonałą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć, wymiany doświadczeń i integracji. Oprócz tego koła będą mogły przedstawić swój bogaty dorobek artystyczny. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GOŁASZYNA