2 miliony złotych na rozwój pszczelarstwa

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 2 miliony złotych na rozwój pszczelarstwa
We wtorek 11 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim

a regionalnymi związkami pszczelarzy z Wielkopolski. Umowę podpisali wicemarszałek Krzysztof Grabowski oraz prezesi wszystkich pięciu regionalnych związków pszczelarskich. Dokument zakłada przyznanie pszczelarzom dofinansowania w kwocie 2 milionów złotych na zakup węzy pszczelej. Węza to nic innego jak szablon z wytłoczonymi kształtami komórek plastra pszczelego. Dzięki zastosowaniu węzy plastry tworzone przez pszczoły mają regularny kształt o określonej wielkości.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego znacząco wspiera pszczelarstwo. Jako pierwszy region w kraju przekazaliśmy środki z budżetu województwa dla pszczelarzy na zakup węzy pszczelej. Wcześniej przyznaliśmy 1,7 miliona złotych wielkopolskim gminom i powiatom na przeprowadzenie nasadzeń drzew miododajnych, dzięki czemu w całej Wielkopolsce przybędzie około 24,5 tysiąca drzew. O ile w tamtym przypadku na efekty działań trzeba będzie poczekać, o tyle skutki dofinansowania na zakup węzy przyczynią się do poprawy obecnego stanu pszczelarstwa – powiedział wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.

Jestem bardzo wdzięczny, że władze Województwa Wielkopolskiego wsłuchują się w głos pszczelarzy. Współczesne pszczelarstwo musi mierzyć się z wyzwaniami, które niegdyś nie występowały. Zmiany klimatyczne na ziemi powodują trudności, którym musimy stawić czoła. Przyznane dofinansowanie stanowi bardzo ważne wsparcie naszej działalności – powiedział Zbigniew Wach, prezes Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie.

Umowę na realizację zadania publicznego w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” podpisali:

– w imieniu Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży – prezes zarządu Walenty Pawłowski,
– w imieniu Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. Prof. Teodora Ciesielskiego w Kaliszu – prezes zarządu Kazimierz Zaleski,
– w imieniu Regionalnego Związku Pszczelarzy z siedzibą w Koninie – prezes zarządu Roman Kowalak,
– w imieniu Rejonowego Związku Pszczelarzy w Lesznie – prezes zarządu Zbigniew Wach,
– w imieniu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu – prezes zarządu Piotr Borowiak.
Przekazane środki pozwolą na wymianę od 40% do 60% węzy pszczelej w wielkopolskich ulach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*