2 tys. zł zapomogi na dziecko

Fot. arch

Radni Gminy Pępowo podjęli decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla rodziców w wysokości 2 000 zł na jedno dziecko. Zapomoga będzie przysługiwać z tytułu urodzenia się dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu.

Pomoc będzie przysługiwać bez względu na dochód w rodzinie. Warunkiem jest natomiast, by przynajmniej jedno z rodziców dzieci na co najmniej pół roku przed ich urodzeniem zamieszkiwało na terenie gminy Pępowo. Kolejnym warunkiem jest zamieszkiwanie dzieci na terenie naszej gminy – informuje Jagoda Kowalewska, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Pępowo.

Początkowo becikowe miało być niższe i wynieść 1500 zł na każde dziecko. Ostatecznie zwiększono kwotę wsparcia. Projekt uchwały zakładał też, że o zapomogę będą mogły się ubiegać wyłącznie rodziny, w których na świat przyszło troje i więcej dzieci. Jednak radny Józef Szlachetka zaproponował, aby pomocą objąć także bliźnięta. Rada Gminy Pępowo jednomyślnie przychyliła się do tej propozycji.
Kto może starać się o becikowe?

O zapomogę mogą się ubiegać rodzice dzieci urodzonych po 1 stycznia 2018 r. Wniosek należy złożyć w siedzibie GOPS w Pępowie w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dzieci. Zapomoga nie przysługuje rodzicom w przypadku, gdy dzieci zostały umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępcze – dodaje J. Kowalewska. NAT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*