40. Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów regionu leszczyńskiego

Zapraszamy do zabawy i oddawania głosów na sportowców i trenerów.

Wyboru kandydatów dokonaliśmy spośród zawodników i trenerów reprezentujących wyłącznie barwy klubów z naszego regionu. Listę nominowanych opracowaliśmy biorąc pod uwagę opinie ekspertów oraz sugestie działaczy sportowych – w oparciu o szczegółowe kryteria obejmujące m.in. zdobycze medalowe w mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata, starty w zawodach Pucharu Europy i Pucharu Świata. Wyjątek stanowią przedstawiciele gier zespołowych.

Aby mieć wpływ na wybór 10 sportowców i 5 trenerów, należy wypełnić kupon plebiscytowy lub wysłać SMS-a – po jednym głosie na sportowca spośród Nominowanych Sportowców i trenera spośród Nominowanych Trenerów. Każdy głos liczony będzie jako jeden punkt (1 pkt). Każdy uczestnik głosowania może wysłać nieograniczoną liczbę kuponów i SMS-ów. Publikacja kuponów plebiscytowych będzie się odbywała w każdym wydaniu Panoramy Leszczyńskiej – do 23 stycznia 2019 r. Dodajmy, że za ważny uznaje się tylko kupon, który został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety. Można go doręczyć osobiście, bądź listownie na adres: Panorama Leszczyńska, ul. Lipowa 26, 64-100 Leszno. Organizator przewidział 10 nagród dla biorących udział w głosowaniu. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 lutego 2019 r. w leszczyńskim teatrze. (andre)

Głosować można także poprzez serwis SMS-owy. Wysyłamy dwa SMS-y: oddzielnie na zawodnika i trenera – pod numer 72601. Głosując na zawodnika w polu tekstowym wpisujemy treść: pl.sportowiec.xxx (w miejsce xxx należy wpisać numer zawodnika z listy). Głosując na trenera w polu tekstowym wpisujemy treść pl.trener.xxx (w miejsce xxx należy wpisać nr trenera z listy). Im więcej SMS-ów oddanych na kandydata, tym więcej punktów uzyska. Koszt jednego SMS-a wynosi 2,46 zł z vat. Konkurs SMS-owy będzie czynny od 19 grudnia do 23 stycznia 2019 do godz. 24.00. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie redakcji oraz na www.otopanorama.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*