Awanse, wyróżnienia i otwarcie strzelnicy na święto policji

Podczas obchodów święta policji otwarto uroczyście nowo wybudową strzelnicę mieszczącą się w budynku komendy przy ul. 17 Stycznia. Fot. Anna Maćkowiak

W auli Wyższej Szkoły Humanistycznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji święta policji, zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Lesznie. W uroczystościach wziął udział komendant wojewódzki insp. Piotr Mąka. Były awanse i wyróżnienia. Później funkcjonariusze i goście spotkali się na parkingu przed komendą, gdzie otwarto policyjną strzelnicę.

Insp. Krzysztof Nowak, komendant miejski policji w Lesznie, podziękował za pracę i zaangażowanie funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym jednostki.

– To święto jest szczególne. Towarzyszy nam setna rocznica powołania policji państwowej – podkreślał insp. Krzysztof Nowak.

Uroczystość w auli WSH była okazją do wręczenie odznaczeń i wyróżnień. I tak m.in. srebrne medale „Za długoletnią służbę” otrzymali I zastępca komendanta miejskiego policji w Lesznie podinsp. Szymon Sędzik, ekspert zespołu ds. kontroli, skarg i wniosków KMP w Lesznie nadkom. Waldemar Okupniczak oraz zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego leszczyńskiej komendy kom. Zbigniew Krawczyk.

Srebrną odznakę „Zasłużony policjant” przyznano zastępcy leszczyńskiego komendanta nadkom. Sławomirowi Glapiakowi. Brązową odznakę „Zasłużony policjant” otrzymali naczelnik wydziału dochodzeniowo-śledczego asp.szt. Andrzelika Łuczak oraz asystent WRD KMP w Lesznie asp.szt. Witold Sobkowiak. Komendant wojewódzki policji w Poznaniu wyróżnił przedterminowym awansem w stopniu służbowym w korpusie aspirantów policji detektywa wydziału kryminalnego asp. Pawła Krajnę oraz dyżurnego wydziału prewencji asp. Andrzeja Wróbla. Z kolei w korpusie oficerów starszych policji awansowano na wyższy stopień służbowy, tj. na podinspektora policji zastępcę komendanta miejskiego policji w Lesznie nadkom. Sławomira Glapiaka.

Było również wiele innych awansów.

– Łącznie awansowanych w stopniu służbowym zostało 46 funkcjonariuszy – informuje asp. sztab. Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Po uroczystości w WSH w obiektach leszczyńskiej komendy (budynek przy ul. 17 Stycznia) otwarto nowo wybudowaną strzelnicę dla funkcjonariuszy. Nosi ona imię kom. Kazimierza Wiśniewskiego, który od 8 października 1931 roku do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję komendanta powiatowego policji państwowej w Lesznie.

Uroczysta zbiórka w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej była okazją, by wręczyć awanse i wyróżnienia. Fot. Anna Maćkowiak

Anna Mackowiak