Baśniowo u Orła Białego

W „Krainie Orła Białego” w Starym Gostyniu (powiat gostyński) spotkały się postacie z różnych baśni, legend, książek i filmów fantastycznych. Obok siebie można było zobaczyć np. Harry Pottera, Gargamela i Stefka Burczymuchę. Można było też popróbować swoich sił w rozwiązywaniu kalamburów i łamigłówek.

Stało się tak za sprawą kolejnej edycji „Festiwalu Kultur” przygotowanego dla środowiska osób niepełnosprawnych. Nosił on w tym roku nazwę: „W krainie Bajki i baśni…” To ważne wydarzenie o charakterze integracyjnym, pozwalające na prezentację umiejętności i talentów osób z niepełno sprawnościami, które wpisuje się już na stałe w tradycję nie tylko powiatu gostyńskiego.

Organizatorzy „Festiwalu kultur” – „W krainie Bajki i baśni…”: Stowarzyszenie „DZIECKO”, Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprosili do wspólnej edukacyjnej zabawy wiele placówek wspierających osoby niepełnosprawne z siedmiu powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, rawickiego, leszczyńskiego, kościańskiego i śremskiego. Każda z przybyłych grup przedstawiała inny bajkę, legendę, historię. Były charakterystyczne stroje, rekwizyty i dekoracje przywołujące prezentowane opowieści.
Oficjalnego otwarcia festiwalu (5.07.2018 r.) dokonał przedstawiciel władz powiatu gostyńskiego – Czesław Kołak Wicestarosta Gostyński. Zaznaczył też, że każde działanie aktywizujące osoby z niepełnosprawnością zasługuje na uznanie.

Przedstawiciel organizatorów festiwalu Swietłana Figiel – kierownik ŚDS w Chwałkowie zaznaczyła – „Występy parateatralne przed prawdziwymi widzami to jedna z ważnych form aktywności osób z niepełnosprawnością, sprzyjająca ich integracji ze środowiskiem i pozwalająca na pokazanie wielu skrywanych talentów. Dlatego w tym roku na „Festiwalu kultur” przemierzamy świat baśni tak bliski wszystkim. Nasi podopieczni, przygotowując swoje występy, dodatkowo poznają zasady przedstawienia teatralnego i elementy gry aktorskiej.”

Małe formy teatralne przygotowane przez poszczególne grupy podziwiali podopieczni wielu placówek i organizacji pozarządowych przybyli na festiwal oraz goście, m.in. wspomniany wyżej Wicestarosta Gostyński oraz szefowie domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy stowarzyszeń i fundacji. Łącznie gorąco oklaskiwało przygotowane przez poszczególne ekipy prezentacje blisko trzystu widzów.

Obejrzano historie o Szewczyku Dratewce, o Kopciuszku, o Śpiącej Królewnie, o Zaczarowanym Księciu, o Żabiej Księżniczce, o Rybaku i Złotej Rybce, o Harrym Potterze, o Żurawiu i Czapli, o Smerfach, o Królewnie Śnieżce i o Stefku Burczymusze. Zaprezentowali je podopieczni DPS w Rogowie, WTZ w Kościanie, Stowarzyszenia „KREATYWNI”, ŚDS w Krzywiniu, DPS w Chwałkowie, WTZ w Krotoszynie, WTZ w Miejskiej Górce, ŚDS w Gostyniu, ŚDS w Kąkolewie, ŚDS w Śremie, WTZ w Piaskach, ŚDS w Kąkolewie, ŚDS w Kościanie i ŚDS w Chwałkowie. Wielu artystom udało się poderwać widzów do wspólnej zabawy i śpiewów. Warto podkreślić, że wszystkie występy były pełne humoru, radości, zarażały energią i zachęcały do wspólnej zabawy.

Po obejrzeniu przygotowanych prezentacji uczestnicy festiwalu zwiedzili Krainę Orła Białego i korzystali z jej atrakcji: ścieżki historycznej, spacerów nad wodą, obejrzenia minizoo czy chaty regionalnej.

Następnie Wróżka Agnieszka zaprosiła wszystkich do rozwiązywania zagadek. Losowano cytaty i odgadywano, z jakich baśni pochodzą; uzupełniano niedokończone obrazki czy rozwiązywano rebusy.

W trakcie trwania festiwalu organizatorzy uruchomili Punkt Poradnictwa, w którym dyżurowali i odpowiadali na pytania uczestników specjaliści: prawnik, pracownik socjalny i terapeuta.

A nad zdrowiem uczestników czuwał wolontariusz – ratownik pierwszej pomocy przedmedycznej z drużyny WOPR w Gostyniu. Były też pyszne placki oraz poczęstunek kiełbaskami z grilla.

Na koniec wręczono poszczególnym placówkom pamiątkowe podziękowania za udział oraz ciekawe upominki przygotowane przez ŚDS w Chwałkowie. A dyrektor PCPR w Gostyniu pogratulował świetnych i wesołych występów uczestnikom i ich opiekunom, a organizatorom, ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie na czele, złożył specjalne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie udanej międzypowiatowej imprezy w ramach projektu „Jesteśmy – Wspieramy”.

Celem projektu „Jesteśmy – Wspieramy – Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, w ramach którego realizowane są różnorodne działania dla środowiska osób z niepełnosprawnością, jest dostrzeżenie i upowszechnienie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi – osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim oraz pracownikom wspierającym te osoby.

Projekt „Jesteśmy – Wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, realizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Realizację wielu działań w projekcie aktywnie wspiera Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie. Projekt otrzymał grant finansowy w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizowany jest też ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz przy wsparciu finansowym PCPR w Gostyniu i PCPR w Pleszewie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*