Beata Kawka wygrała z teatrem

Sąd uznał, że Beata Kawka została zwolniona z pracy w Teatrze Miejskim w Lesznie z naruszeniem przepisów prawa. Fot. Michał Wiśniewski
Sąd uznał, że Beata Kawka została zwolniona z pracy w Teatrze Miejskim w Lesznie z naruszeniem przepisów prawa. Fot. Michał Wiśniewski

W piątek 11 X br. przed Sądem Rejonowym w Lesznie zapadł wyrok w procesie Beaty Kawki, która pozwała Teatr Miejski w Lesznie za zwolnienie jej z pracy z naruszeniem przepisów kodeksu pracy.

Beata Kawka pełniła w Teatrze Miejskim w Lesznie funkcję kierownika artystycznego. 17 maja ubr. została zwolniona przez Błażeja Baraniaka, ówczesnego dyrektora teatru. Powodem miała być utrata zaufania do Beaty Kawki i jej rzekome działanie na szkodę teatru.

29. 850 zł z odsetkami

W ubiegły piątek w Sadzie rejonowym w Lesznie zapadł wyrok korzystny dla Beaty Kawki.

Sąd Rejonowy w Lesznie zasądza od pozwanego na rzecz powódki w punkcie pierwszym kwotę 29. 850 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnianie od dnia 6 czerwca 2018 roku do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za naruszające przepisy oraz nieuzasadnione wypowiedzenie powódce umowy o pracę. W punkcie drugim wyroku zasądza od pozwanego na rzecz powódki 220 zł zwrotu kosztów procesu, a w punkcie trzecim wyroku nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1493 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. W punkcie 1 i 2 wyroku nadaję rygor natychmiastowej wykonalności – mówił sędzia Łukasz Kaczmarek.

Wyrok z uznania

Jak wyjaśnił sędzia, jest to tzw. wyrok z uznania, czyli akt procesowy strony pozwanej, która przyznaje, że zgłoszone roszczenie co do wysokości i podstawy faktycznej jest uzasadnione.

Karolina Bodzińska