Będzie nowocześnie i z charakterem

Tak będzie sie prezentować fontanna na Placu Wolności w Kościanie. Przetarg został ogłoszony. Fot. Archiwum UM Kościan

W związku z kompleksową rozbudową Kościańskiego Ośrodka Kultury w projekcie zaplanowano zagospodarowanie jego otoczenia. Jak bardzo zmieni się ten teren?

Wyznaczono strefy funkcjonalno-przestrzenne, które wpisano w istniejący układ komunikacyjny, nieznacznie go zmieniając i dostosowując do zaprojektowanych funkcji.

– Powstanie teren eksperymentarium muzycznego. Jest to przestrzeń zaprojektowana jako muzyczny plac zabaw, na którym można wykonywać doświadczenia muzyczne na specjalnie zaprojektowanych do tego celu instrumentach. Pod urządzeniami będzie bezpieczna nawierzchnia piaszczysta. Przewidziano miejsce na wydarzenia i imprezy kulturalne na powietrzu. Będzie to strefa z utwardzonym placem oraz miejscem na scenę we wschodniej części, w miejscu, w którym zieleń Placu Wolności łączy się z zielenią nad Kościańskim Kanałem Obry – wyjaśnia wiceburmistrz Kinga Czarnecka.

Na placu zaprojektowano utwardzoną nawierzchnię z kostki granitowej. Ma pełnić różne funkcje: kulturalne, sportowe, wystawowe, jarmarki. Plac pełnić będzie funkcję miejsca spotkań.

– W parku przy Kościańskim Ośrodku Kultury zaprojektowano również nieduży plac z możliwością wykorzystania go na kameralne występy i pokazy artystyczne. Wszystkie strefy funkcjonalne zostaną wyeksponowane, wykorzystując walory roślinności istniejącej, a także poprzez zaprojektowane liczne układy roślinności niskiej ozdobnej. Wśród zaprojektowanych gatunków znajdują się drzewa (np. lipa drobnolistna), które uzupełniają ubytki w szpalerze zieleni otaczającej cały teren Placu Wolności – dodaje wiceburmistrz.

Średnie piętro roślinności tworzyć będą krzewy, a piętro niskiej roślinność nasadzenia rabatowe z bylin. Łąki kwietne i trawniki uzupełniają niskie piętro roślin.

Układ roślinności został wrysowany w układ komunikacyjny, tak aby stanowił jego uzupełnienie, a także podkreślał zaprojektowane strefy funkcjonalno-przestrzenne. Program zagospodarowania terenu Placu Wolności i parku przy Kościańskim Ośrodku Kultury obejmuje przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą taką jak mała architektura oraz pielęgnacja istniejącej zieleni i budowa nowych założeń zieleni wielopiętrowej. Teren otoczenia zostanie wyposażony w elementy małej architektury: ławki, kosze na odpady i psie odchody, stojaki rowerowe.

Ważną inwestycją będzie również budowa fontanny multimedialnej. Przetarg został ogłoszony, a pod koniec marca powinien zostać wyłoniony wykonawca.

Malwina Korzeniewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*