Będzie remont pałacu? Ogłoszono trzeci przetarg

Pałac w Sicinach jest zabytkiem klasy zerowej, czyli zalicza się do najważniejszych zabytków w kraju. Fot. Anna Machowska
Pałac w Sicinach jest zabytkiem klasy zerowej, czyli zalicza się do najważniejszych zabytków w kraju. Fot. Anna Machowska

Gmina Niechlów ogłosiła przetarg na remont i przebudowę zabytkowego pałacu w Sicinach, w którym ma powstać dom pomocy społecznej. To już trzeci przetarg, jaki samorząd prowadzi w związku z tą inwestycją. Czy tym razem uda się znaleźć wykonawcę i uratować cenny zabytek?

Terminy są bardzo napięte, bo to inwestycja dofinansowana ze środków unijnych, ale nie tracimy nadziei – mówi Michał Frąckowiak, zastępca wójta Niechlowa.

Przypomnijmy, że gmina pozyskała unijną dotację na remont i przebudowę pocysterskiego pałacu jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu, na początku 2018 roku. Wynosi ona 4,3 mln zł. Choć to ogromne pieniądze, inwestycja stoi pod znakiem zapytania.

Powodem jest nie tylko krótki termin, jaki pozostał na realizację zadania, ale także brak środków w gminnej kasie na jej przeprowadzenie. Pierwszy przetarg, ogłoszony w październiku 2018 roku, został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny zaproponowanej przez oferenta. Dodajmy – jedynego, jaki zgłosił się w tym postępowaniu. Oferta przebudowy opiewała na kwotę ponad 12 mln zł, co znacząco przekraczało – i nie jest tajemnicą, że wciąż przekracza – możliwości gminy.

Drugi przetarg został ogłoszony na początku lutego 2019 roku. Nie zgłosił się do niego żaden wykonawca, ale pokazał on decydentom problemy natury formalnej, których wcześniej nie dostrzegano. Okazało się bowiem, że w planie zagospodarowania przestrzennego w obiekcie tym prowadzona może być działalność oświatowa. Wcześniej przez wiele lat działało tam przedszkole, a wciąż funkcjonuje filia biblioteczna. Niestety, nie wpisuje się ona w żaden sposób w działalność domu pomocy społecznej. Konieczne było więc rozpoczęcie zmiany procedury planistycznej i wpisanie tam prowadzenia działalności usługowej.

– Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to zawsze czasochłonna procedura. Dlatego ten trzeci przetarg ogłaszamy dopiero teraz, w styczniu tego roku – wyjaśnia Michała Frąckowiak.

Przetarg ogłoszony został w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji: zgoda konserwatora zabytków, decyzja pozwolenia na budowę etc. Z kolei drugi etap obejmuje wykonanie remontu i przebudowy zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne – utworzenie domu pomocy społecznej.

Termin składania ofert mija w środę, 5 lutego. Zadanie musi być wykonane do 30 listopada 2021 roku i rozliczone przez gminę do 20 grudnia 2021 roku. Jeśli tak się nie stanie, istnieje ryzyko, że samorząd utraci przyznaną dotację.

Anna Machowska