Broszura pokazuje, jak zmienia się miasto

Fot. UM Leszno

Niedawno samorząd wydał i rozpowszechnił wśród mieszkańców kolejną broszurę „Leszno w liczbach”. Jej lektura dostarcza ciekawych informacji o mieście. Warto też sięgnąć do jej wcześniejszych edycji i porównać, jak zmieniała się w Lesznie demografia czy średnie zarobki.

– Zamysł jest taki, by ulotka dotarła do każdego gospodarstwa domowego. W ten sposób nasz urząd chce podać mieszkańcom informacje o mieście w pigułce liczbowej. W broszurze w kompleksowy i przystępny sposób zawierane są informacje na temat tego, jak samorząd wydaje publiczne pieniądze i jakie zmiany pojawiają się w strukturze demograficznej miasta. Co zmienia się w zakresie edukacji czy realizowanych inwestycji – wymienia Lucyna Gbiorczyk z biura prasowego Urzędu Miasta Leszna.

Dane wykorzystywane w broszurach pozyskiwane są m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Miasta Leszna. Źródłem ciekawych porównań mogą być dane demograficzne. Na koniec 2008 r. liczba ludności w mieście kształtowała się na poziomie 64.142. W międzyczasie wyglądało to różnie, ale na koniec 2017 r. liczba mieszkańców wyniosła 64.197.

Większe różnice można zaobserwować w zakresie poszczególnych grup wiekowych. W 2008 r. osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) było w Lesznie 12.203, a w 2017 r. – 11.730.

Z kolei liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, a więc emerytalnym wzrosła z 9.685 w 2008 do 12.179 w 2017 r. W broszurze można także znaleźć dane (dla jednostek zatrudniających powyżej 9 osób) dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Na koniec 2007 r. kształtowało się ono w Lesznie na poziomie 2.490 zł brutto, a na koniec 2017 r. – 3.746 zł.

Interesującą lekturą jest również wykaz imprez w roku, u progu którego dystrybuowana jest broszura. W ostatniej ulotce można znaleźć m.in. informacje, że dochody budżetu miasta Leszna w 2017 r. wyniosły ponad 357 mln zł. Z kolei dwadzieścia lat temu były sześć razy niższe i kształtowały się na poziomie ponad 57 mln. Z kolei ogólna długość dróg w Lesznie w 2017 r. wynosiła 215,8 km. W porównaniu z 1997 r. zwiększyła się aż o 81,4 km.

– Ostatnie wydanie broszury miało nakład 24.800 egzemplarzy – informuje Lucyna Gbiorczyk.

Osoby, które nie mają ulotek rozprowadzanych w poprzednich latach, część z nich mogą znaleźć na stronie leszno.pl, w zakładce „Dane o mieście”, gdzie udostępniono również raporty o sytuacji społecznej i gospodarczej Leszna oraz raporty z badań opinii publicznej. ama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*