Spór w sprawie podziału wolnych środków

3,6 mln zł to kwota tzw. wolnych środków, które po rozliczeniu ubiegłorocznego budżetu gmina Rawicz mogła rozdysponować na nowe zadania. Burmistrz Grzegorz Kubik zaproponował, by połowę tej kwoty podzielili radni, o przeznaczeniu drugiej połowy ma zdecydować szef gminy. I tu pojawił się zgrzyt. Swoją autorską listę stworzyła opozycja twierdząc, że to do niej głównie powinien należeć głos w sprawie podziału pieniędzy.

Wojewoda unieważnił uchwałę radnych

Wojewoda wielkopolski unieważnił uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz. Burmistrz tłumaczy, że wystarczy uzupełnić studium tylko o jeden dokument, ale niektórzy radni uważają, że należy sprawę studium raz jeszcze przedyskutować z mieszkańcami i wprowadzić ich kolejne uwagi. Wydaje się, że to jeden z poważniejszych zgrzytów w rawickiej radzie obecnej kadencji.

Przy szpitalu otwarto centrum rehabilitacji

Przy szpitalu powiatowym w Rawiczu otwarto jedno z najnowocześniejszych w regionie centrów rehabilitacji. Na jej potrzeby przebudowano pomieszczenia w budynku dawnej sali gimnastycznej. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki blisko 3-milionowemu dofinansowaniu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Udogodnienia dla rowerzystów

Gmina Bojanowo zdecydowała się na ukłon w stronę rowerzystów, których na miejskich ulicach można spotkać coraz więcej. Na kilku jednokierunkowych ulicach mogą poruszać się pod prąd.

Sierakowski festiwal nauki

W gimnazjum w podrawickim Sierakowie odbył się festiwal nauki. Swoje oferty prezentowały szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie, instytucje, zakłady pracy, mające propozycje zarówno dla uczniów, jak i studentów czy absolwentów. Chętnych, by zapoznać się z ofertami, było mnóstwo. Dla uczestników festiwalu przygotowano też występy artystyczne, spotkania, wykłady oraz konkursy i inne niespodzianki. (ama / fot. Anna Maćkowiak)

Co się stało z dębem?

W sąsiedztwie miejscowości Dąbrówka, na polanie przy drodze prowadzącej z Leszna do Rawicza, stoi dąb. Zwraca uwagę przejezdnych, gdyż od kilku lat jest niemal zupełnie suchy. Na rosłym drzewie można znaleźć tabliczkę z informacją, że jest to pomnik przyrody. Od okolicznych mieszkańców dowiedzieliśmy się, że dąb w takim stanie znajduje się już od kilku lat. Przyznają, że swego czasu podczas wichury drzewo zostało porażone piorunem i od tego czasu zaczęło obumierać.

Droga dla rowerów przy Masłówce

szczyński oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych odbudowuje wały przeciwpowodziowe biegnące wzdłuż rzeki Masłówki w powiecie rawickim. Rzeka, choć na co dzień wygląda niepozornie, przy bardziej obfitych opadach i podczas powodziowych zagrożeń może wyrządzić spore szkody.

Odnowią miejsca pochówku ofiar terroru

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało gminie Rawicz dotację na rewitalizację miejsc pamięci narodowej ofiar terroru hitlerowskiego i stalinowskiego z lat 1939-1956 na rawickim cmentarzu.

Zrzucił sutannę

Jeden z wikariuszy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu zrezygnował z pełnienia kapłaństwa. Proboszcz ks. Mateusz Drob poinformował o tym wiernych podczas ogłoszeń parafialnych. Wikariusz pełnił w Rawiczu posługę od sierpnia ubiegłego roku.

Przeklęta krzyżówka

Tak mówią o niej niektórzy okoliczni mieszkańcy. Gdyby stworzyć mapę czarnych punktów regionu, skrzyżowanie dróg w Annopolu, gm. Miejska Górka, na pewno by się na niej znalazła. Mimo że zostało wyremontowane i poprawiono tu widoczność, w Annopolu wciąż dochodzi do niebezpiecznych drogowych zdarzeń. Dlaczego?

X