Historyczna chwila

Rozmowa z kierownikiem Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie Dominikiem Kaźmierczakiem. Pytamy m.in. co zmieniło się w organizacji ruchu w mieście po...

Rok dłużej na realizacje obietnic

Rozmowa z radnymi Leszna: Hanną Kotomską PL 18 i Barbarą Mroczkowską PO.

Rok dłużej na realizacje obietnic

Rozmowa z radnymi Leszna: Hanną Kotomską PL 18 i Barbarą Mroczkowską PO. Pytamy m.in. o źródło ich sukcesu w wyborach samorządowych, kiedy zrealizują...

Zameldowanych jest ok. 600 cudzoziemców

Rozmowa z naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miasta Leszna Agnieszką Sztor.

Zameldowanych jest ok. 600 cudzoziemców

Rozmowa z naczelnik wydziału spraw obywatelskich Urzędu Miasta Leszna Agnieszką Sztor. Pytamy m.in. dlaczego wykreślono z rejestru wyborców czworo kandydatów na radnych, jak dużo wniosków zgłoszonych przez internet o dopisanie do rejestru wyborców zostało odrzuconych, ilu cudzoziemców mieszka obecnie w Lesznie.

Bezpłatnie we Wszystkich Świętych

Rozmowa z dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie Jackiem Domagałą. Pytamy m.in. o podpisaną umowę na dostawę ośmiu autobusów hybrydowych marki Volvo, o zasady...

Bezpłatnie we Wszystkich Świętych

Rozmowa z dyrektorem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie Jackiem Domagałą. Pytamy m.in. o podpisaną umowę na dostawę ośmiu autobus hybrydowych marki Volvo, o zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej we Wszystkich Świętych oraz o plany zakładu na przyszły rok.

Dobry wynik wodociągów

Rozmowa z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie Rafałem Zalesińskim. Pytamy m.in. o nominację firmy do nagrody Gazela Biznesu na wyniki finansowe,...

Dobry wynik wodociągów

Rozmowa z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w Lesznie Rafałem Zalesińskim. Pytamy m.in. o nominację firmy do nagrody Gazela Biznesu na wyniki finansowe,...

Jedyny taki wiatrak w kraju

Rozmowa z miejskim konserwatorem zabytków w Lesznie Maciejem Urbanem. Pytamy go o najnowsze inwestycje i sukcesy, m.in. przenosiny wiatraka koźlaka z ul. Strumykowej do Grzybowa, odkopanie fundamentów Bramy Kościańskiej i stworzenie makiety miasta sprzed wieków.

X