Chcą zbudować wielki zbiornik

Burmistrzowie Wąsosza, Żmigrodu i Rawicza spotkali się na wizytacji w terenie, gdzie mógłby powstać zbiornik. Fot. UMG Rawicz

Burmistrz Grzegorz Kubik zaproponował burmistrzom Żmigrodu i Wąsosza wspólne działania w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na pograniczu trzech gmin, trzech powiatów (rawickiego, górowskiego i trzebnickiego) i dwóch województw (wielkopolskiego i dolnośląskiego). Samorządy podpiszą w tej sprawie porozumienie.

Według Grzegorza Kubika zbiornik retencyjny powinien się znaleźć przy Masłówce na styku województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, a jego projekt znajduje się w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia akwenu miałaby wynosić ok. 260 ha.

Walka z suszą

– Wszyscy obserwujemy, że skutki suszy są coraz bardziej dolegliwe. Dawniej mieliśmy problem z dużymi opadami, a dzisiaj z suszą. W skali kraju nasz region notuje bardzo niskie opady, co powoduje, że musimy inaczej podchodzić do zagadnień związanych ze sposobami gospodarowania wodą, w tym dla rolnictwa. Dlatego wyszedłem z inicjatywą budowy zbiornika na Masłówce i zaprosiłem burmistrzów Wąsosza i Żmigrodu do wizji w terenie. Zdecydowaliśmy o przygotowaniu porozumienia w tej sprawie. Dalsze kroki to przeprowadzenie rozmów w Wodach Polskich. Wspólnie chcielibyśmy sfinansować program funkcjonalno-użytkowy dla zbiornika i wnioskować o jego budowę w ramach rządowego programu rozwoju retencji – mówi burmistrz Grzegorz Kubik.

Włodarze ościennych gmin pozytywnie odnieśli się do pomysłu ulokowania zbiornika na styku trzech gmin. Burmistrzowie przeprowadzą rozmowy z Wodami Polskimi na temat możliwości wpisania projektu do planów rządowych. Głównym zadaniem zbiornika ma być retencja wody dla zmniejszenia skutków suszy.

Rekreacja dla mieszkańców

Powstanie tak dużego zbiornika mogłoby mieć również drugi aspekt – rozrywkowy i wypoczynkowy. W powiecie rawickim z sukcesem zagospodarowano zbiornik retencyjny w Pakosławiu. Wczasowicze mogą korzystać z punktu gastronomicznego, strzeżonej plaży oraz innych atrakcji. W planach było też uruchomienie wyciągów do nart wodnych. Jeśli w okolicy Rawicza i Wąsosza powstałby zbiornik retencyjny, to zdaniem Grzegorza Kubika nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać go również do celów rekreacyjnych. Zastrzega jednak, że podstawową funkcją jest ochrona przed suszą, która kolejne lata nawiedza tereny gminy Rawicz i ościennych.

„Balaton“ ma być większy

Na rozbudowę nadal czeka zbiornik retencyjny w Miejskiej Górce, zwany „Balatonem“.

Zgodę na realizację inwestycji przeciwpowodziowej wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał w 2016 roku.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący zbiornik. Jego łączna powierzchnia wyniesie około 28 ha. Projekt zakłada także odbudowę cieku głównego oraz remont nowego jazu.

Wartość inwestycji to 32 mln zł.

Jakub Latusek