Chemeko może starać się o pozwolenie na budowę

TVP program o Rudnej Wielkiej ma wyemitować w czwartek,13 czerwca. Fot. Anna Machowska

Firma Chemeko-System zyskała podstawy prawne do starania się o rozpoczęcie inwestycji w Rudnej Wielkiej. Chodzi o rozbudowę działającego tam składowiska odpadów. Pozwala jej na to ostatnia decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Firma może zwrócić się już do Starostwa Powiatowego w Górze o wydanie pozwolenia na budowę.

Przypomnijmy, że wrocławska spółka Chemeko – System, która jest właścicielem składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej w gminie Wąsosz, chce je po raz kolejny rozbudować. Inwestycja budzi jednak sprzeciw grupy mieszkańców Rudnej Wielkiej i okolic. Sprawą zainteresowały się również ogólnopolskie media, w tym Elżbieta Jaworowicz ze „Sprawy dla reportera”, która przyjechała z kamerą pod wysypisko.

Chemeko-System już 6 września 2017 roku złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej – dokumentu niezbędnego do prowadzenia inwestycji – do Urzędu Miejskiego w Wąsoszu. Ówczesny burmistrz Zbigniew Stuczyk wydał ją 1 czerwca 2018 roku.

Procedura administracyjna dotycząca rozbudowy składowiska w Rudnej Wielkiej została jednak wstrzymana, bo grupa mieszkańców oraz jedno ze stowarzyszeń ekologicznych ze stolicy zaskarżyło wydaną decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy.

SKO odrzuciło co prawda skargę mieszkańców, ale przyznało rację stowarzyszeniu i uchyliło dokument, wskazując przy tym na uchybienia, do jakich doszło podczas jego wydawania. Z tym rozstrzygnięciem SKO nie zgodził się jednak inwestor i wniósł sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Skarżąc decyzję legnickiego SKO podkreślał, że „w regulaminowych formach działalności stowarzyszenia nie przewidziano udziału w postępowaniach administracyjnych”, a także zarzucał „dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w postępowaniu, chociaż nie wykazało prowadzenia działalności statutowej przez minimum 12 miesięcy”.

Wyrok WSA we Wrocławiu zapadł na posiedzeniu niejawnym 19 lutego 2019 roku. Z kolei 13 maja 2019 postanowienie w tej sprawie wydało SKO w Legnicy. Czytamy w nim: „Kodeks postępowania administracyjnego stwierdza niedopuszczalność odwołania wniesionego przez stowarzyszenie „Skowronek” z siedzibą w Warszawie od decyzji Burmistrza Wąsosza z dnia 1 czerwca 2018 r. (…)”. W tej sytuacji inwestor, czyli Chemeko-System może zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Górze o wydanie pozwolenia na budowę.

Anna Machowska