Chemeko-System ma pozwolenie na budowę

Firma Chemeko-System składowisko w Rudnej Wielkiej prowadzi już od 2003 roku. Anna Machowska

Starosta górowski wydał pozwolenie na budowę dla Chemeko-System. Wrocławska spółka, która jest właścicielem składowiska odpadów działającego w Rudnej Wielkiej w gminie Wąsosz, może budować czwartą kwaterę.

Powiat opublikował decyzję na samorządowej stronie internetowej. Zdając sobie sprawę, że może ona budzić kontrowersje podano także szczegółowe wyjaśnienie.

Czytamy w nim, że firma starania o wydanie pozwolenia na budowę rozpoczęła już dwa lata temu. Cała procedura przebiegała zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego i Prawem budowlanym, a inwestor, czyli Chemeko-System Sp. z o.o., składał liczne wyjaśnienia i uzupełnienia do przedłożonego projektu budowlanego.

– Dołączył między innymi ostateczne decyzje Burmistrza Wąsosza o warunkach zabudowy i środowiskowych uwarunkowaniach, ostateczną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów, aktualny wypis z KRS na dzień składania wniosku, pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z zapytaniem czy planowana inwestycja jest zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Te i inne dokumenty złożone przez Inwestora pozwoliły Staroście Górowskiemu powziąć wiedzę i przekonanie, że projektowana przez Chemeko-System inwestycja jest zgodna z przepisami, w tym także techniczno-budowlanymi – napisano na stronie powiatu górowskiego.

Starosta górowski Kazimierz Bogucki kilkakrotnie już podkreślał – także podczas ostatniego protestu przeciwników rozbudowy składowiska przed siedzibą starostwa – że zgodnie z prawem nie może on odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli inwestor spełnił wszystkie prawne wymagania.

Decyzja starosty nie pozostała jednak bez reakcji przeciwników rozbudowy wysypiska w Rudnej Wielkiej. Stowarzyszenie „Piękny Wąsosz” zorganizowało wyjazd członków stowarzyszenia i jego sympatyków do Warszawy. Przygotowali petycję do premiera, na którego interwencję liczą.

Stowarzyszenie „Piękny Wąsosz” w internetowych wpisach – delikatnie rzecz biorąc – nie kryje swojego oburzenia decyzją starosty.

– Czujemy się bardzo zawiedzeni. Dalej będziemy otwarci i szczerzy wobec Pana. Na początek przygotujemy zawiadomienie o popełnieniu przez Pana przestępstwa przy podejmowaniu pozwolenia na budowę IV kwatery śmietnika. Następnie będziemy przygotowywać pozwy mieszkańców wobec Starostwa z roszczeniami wynikającymi z następstw tego pozwolenia. Prawdę mawiał Zbigniew Lasak, że w Rudnej Wielkiej śmierdzą nie tylko śmieci. Wygląda na to, że twórczo wziął Pan udział w powiększaniu tego fetoru– piszą w jednym z nich.

Anna Machowska