Chemeko-System może rozpoczynać budowę

Firma deklaruje, że dzięki nowej inwestycji i powstanie 50 nowych miejsc pracy. Fot. FB Chemeko-System
Firma deklaruje, że dzięki nowej inwestycji i powstanie 50 nowych miejsc pracy. Fot. FB Chemeko-System

Wrocławska firma Chemeko-System może rozpocząć budowę nowej instalacji do unieszkodliwiania odpadów w Rudnej Wielkiej. Uzyskała wszystkie niezbędne pozwolenia administracyjne. Wojewoda dolnośląski umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji starosty górowskiego w sprawie tej inwestycji.

Pozwolenie na budowę dla Chemeko-System starosta górowski wydał już we wrześniu 2019 roku. Przez ostatnie trzy miesiące dokumenty sprawdzane były przez służby wojewody.

Argumenty skarżących

Odwołanie od tego rozstrzygnięcia złożyły cztery osoby oraz firma PPH „Karo” Sp. z o.o., którzy zarzucili m.in. naruszenie ustaw – Prawo budowlane oraz Kodeks postępowania administracyjnego poprzez zaniechanie prawidłowego ustalenia stron postępowania w tej sprawie. Odwołujący się wskazali, że wszystkie nieruchomości gruntowe znajdujące się w promieniu 170 m od składowiska odpadów powinny zostać zaliczone do obszaru oddziaływania tego obiektu, gdyż inwestycja ta może ograniczać możliwość zagospodarowania ich działek – mówi Paweł Wróblewski, inspektor ds. kontaktu z mediami Starostwa Powiatowego w Górze.

Skarżący zarzucili także staroście, że jego decyzja została wydana w sprzeczności z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także narusza ona przepisy z zakresu ochrony środowiska.

Decyzja jest ostateczna

Wojewoda nie uznał jednak ich argumentów. Stwierdził, że nie posiadają oni zabudowań w odległości 170 m od projektowanych kwater, a ich działki mają charakter rolny. Wykazał, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie obejmuje więc nieruchomości należących do odwołujących się.

Decyzja wojewody jest ostateczna w administracyjnym toku instancji – dodaje P. Wróblewski.

Chemeko-System informuje, że rozpoczyna już inwestycję. Dzięki rozszerzeniu swojej działalności powstanie w regionie 50 nowych miejsc pracy.

Protesty, programy tv

Nowe przedsięwzięcie wrocławskiej firmy budzi jednak kontrowersje wśród części mieszkańców Rudnej Wielkiej i okolic. Przeciwnicy rozbudowy składowiska protestowali m.in. przed siedzibą górowskiego starostwa. Zainteresowali także sprawą ogólnopolskie media, w tym Elżbietę Jaworowicz ze „Sprawy dla reportera”. Popularna dziennikarka przyjechała z kamerą pod składowisko w Rudnej Wielkiej na początku maja ubiegłego roku.

Anna Machowska