Czego w centrum chcą mieszkańcy?

Do rozmów na temat rewitalizacji rynku - oprócz urzędników - zapraszał rawicki miś. Fot. UMG Rawicz
Do rozmów na temat rewitalizacji rynku - oprócz urzędników - zapraszał rawicki miś. Fot. UMG Rawicz

Konsultacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu odbywały się w terminie od 6 września do 7 października 2019 roku. Gmina właśnie opublikowała raport końcowy.

Obszar objęty przystąpieniem do opracowania planu miejscowego o powierzani około 50 ha stanowi centralne miejsce miasta. Jego „ramy“ wytyczają zabytkowe Planty im. Jana Pawła II w Rawiczu.

– Chcieliśmy uzyskać odpowiedzi na pytania: czego brakuje w centrum, czego jest za dużo, jak powinno wyglądać miejskie targowisko czy „Bunkier” przy ul. Podzamcze – mówi Joanna Lewandowska z urzędu miejskiego w Rawiczu.

Aby poznać opinie i plany mieszkańców, urzędnicy z Rawicza wyszli zza biurek. Pierwsze spotkanie odbyło się w formule Word Café (polegającej na jednoczesnej rozmowie o kilku aspektach danej kwestii, przypisanych do osobnych stolików, przez uczestników podzielonych na grupy; przez zmiany stolików, uczestnicy mogą omówić wszystkie tematy) podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego. Kolejne spotkania odbyły się 5 punktach miasta: placu Wolności, miejskim targowisku, bunkrze przy ul. Podzamcze, dawnej restauracji „Staromiejska“ oraz terenie miejskim przy Wałach Tadeusza Kościuszki, czyli miejscach, co do których urzędnicy z rawickiego magistratu chcieli poznać pomysły mieszkańców.

Jakie wnioski płyną po spotkaniach z mieszkańcami?

Rawiczanie wskazali na niedostateczną ilość miejsc do spotkań (ogródki gastronomiczne, kawiarnie, restauracje), brakuje im też zieleni w obszarze Starego Miasta. Chcieliby także utworzenia miejsc dla młodzieży np. kręgielni lub dyskoteki oraz adaptacji niewykorzystanych budynków pod lokale usługowe.

Mieszkańcy mieli też sporo propozycji w sprawie zaadaptowania omawianych obiektów. Na placu przy plantach chcieliby utworzenia małego targowiska. W bunkrze na ul. Podzamcze widzieliby klub nocny, dyskotekę lub salę bankietową. Zwrócili też uwagę na konieczność wyremontowania dawnej restauracji „Staromiejska“ na rynku. Chętnie widzieliby tam powrót usług hotelarskich i gastronomicznych. Za największą bolączkę targowiska uznano toalety i przymierzalnie, które wymagają remontu. Rawiczanie zwrócili też uwagę na potrzebę „ożywienia“ Placu Wolności – np. poprzez wymalowanie tamtejszych pawilonów ozdobnymi muralami.

Jakub Latusek