Pieniądze wydawane przez samorządy na kulturę przekładają się na budowę pozytywnego wizerunku, rozwój gospodarczy, popularność wśród turystów, ale przede wszystkim pomagają integrować mieszkańców – tak komentują wyniki rankingu wydatków gmin na kulturę jego organizatorzy z magazynu samorządowego Wspólnota.

Finansowanie działań i inwestycji kulturalnych jest zadaniem własnym gmin, z reguły przeznaczają one na to więcej pieniędzy niż powiaty i województwa, utrzymują bowiem instytucje kultury i finansują inwestycje. W latach 2001–2014 wydatki samorządów na kulturę wzrosły trzykrotnie: z ok. 2,5 do 7,5 mld zł w 2014 r. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury, koncentracja wydatków na kulturę ma miejsce głównie w miastach w obrębie aglomeracji. Coraz więcej jednak w infrastrukturę i imprezy kulturalne inwestują gminy turystyczne.

Eksperci z Narodowego Centrum Kultury zauważyli, że mimo pozytywnych zmian wydatki na kulturę zajmują ciągle jedno z ostatnich miejsc w samorządowych budżetach. Na co gminy wydają te pieniądze? Najwięcej, bo ponad 10 mld zł (to jedna trzecia wydatków na kulturę w latach 2010‒2014) kosztowało utrzymanie domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Na utrzymanie bibliotek samorządy wydały ponad 5 mld zł (18 proc. z ich budżetów).

Wydatki na kulturę są zróżnicowane w zależności od miejsca położenia gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydają one rocznie ok. 200 zł (dane za 2014 r.), najmniej na Podkarpaciu (151 zł), najwięcej na Dolnym Śląsku (336 zł). Wzrost per capita w latach 2001‒14 był aż sześciokrotny.

Leszno zajęło 42 miejsce (na 48 sklasyfikowanych) wśród miast na prawach powiatu – w ciągu pięciu lat wydało ok. 26 mln zł (ok. 1,8 proc. wydatków budżetowych), czyli 404 zł na mieszkańca. ram

Cały artykuł w 34. numerze Panoramy Leszczyńskiej.

Zapraszamy do zakupu e-wydania:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*