Dom samopomocy jest szczególnie potrzebny

Radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz zaproponowała przeprowadzenie inwentaryzacji mienia komunalnego. Fot. Karolina Bodzińska

Mariola Chruszczewska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej , podczas sesji rady miasta przekonywała o potrzebie utworzenia w mieście środowiskowego domu samopomocy.

Lubuski Urząd Wojewódzki może przeznaczyć środki na pokrycie 100 % kosztów remontu budynku, który zostałby przeznaczony na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. To okazja, z której gmina powinna skorzystać. Taki dom jest we Wschowie bardzo potrzebny.

– Trafialiby do niego niepełnosprawni, którzy ukończyli 25 rok życia i zakończyli edukację. Całodobowa opieka nad nimi jest wyczerpująca. Pomoglibyśmy rodzicom wpierając ich w 8 – godzinnej opiece w ramach środowiskowego domu samopomocy – apelowała Mariola Chruszczewska.

Władze i radni pozytywnie odnieśli się do tej propozycji.

– Warto zlecić pracownikowi urzędu, aby sprawdził, jakie możliwości lokalowe ma nasza gmina – zaproponowała radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz.

Karolina Bodzińska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*