Fragment drogi otwarty. Czekamy na kolejne!

Tradycyjnie cięto wstęgę. Droga została też poświęcona przez ks.prałata Józefa Podemskiego. Fot. Jakub Latusek
Tradycyjnie cięto wstęgę. Droga została też poświęcona przez ks.prałata Józefa Podemskiego. Fot. Jakub Latusek

Uroczyście otwarto wyremontowaną drogę powiatową Rawicz – Dubin w miejscowości Szymanowo. Oprócz nowej nawierzchni mieszkańcy mogą się również cieszyć ze ścieżki pieszo-rowerowej, która w przyszłości poprowadzi aż do Osieka.

W uroczystości uruchomienia drogi i ścieżki wzięli udział poseł na Sejm RP Jan Dziedziczak, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, radni Rady Powiatu, sołtys wsi Szymanowo oraz mieszkańcy.

Jest 800 metrów…

Zadowolenia nie krył starosta rawicki Adam Sperzyński.

– Takie spotkania to ogromna radość, dlatego że mamy świadomość, jak ważne jest remontowanie dróg. Każdy taki fragment oddanej, wyremontowanej drogi cieszy samorządowca. To są miłe chwile, kiedy nasza praca, czasami wieloletnia, kończy się takim efektem – mówił starosta.

Pozytywnych uczuć z powodu inwestycji w Szymanowie nie krył burmistrz Rawicza. Wieś leży w końcu na terytorium zarządzanej przez niego gminy.

– Cieszę się, że jest to na terenie gminy Rawicz, bo każda inwestycja – bez względu przez kogo robiona – służy naszym mieszkańcom. Przy tej okazji chciałem podziękować panu staroście Sperzyńskiemu. Cieszę się, że druga kadencję możemy współpracować ze sobą, bo ta współpraca z roku na rok jest coraz lepsza – mówił burmistrz Rawicza, Grzegorz Kubik.

W sumie wyremontowano ponad 800 metrów drogi powiatowej na terenie wsi Szymanowo. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.887.155 złotych. Inwestycję udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło 832.840 złotych. Pozostałą część – niemal po połowie – dopłaciło Starostwo Powiatowe w Rawiczu w partnerstwie z gminą Rawicz.

…będzie 21 kilometrów

Ścieżka pieszo-rowerowa, która powstała na całej długości Szymanowa, jest elementem większej całości, który już wkrótce zostanie zrealizowany.

Starosta rawicki Adam Sperzyński wraz z przedstawicielami wykonawcy podpisali ostatnio umowę na budowę traktu rowerowego przebiegającego przez gminę Rawicz i Pakosław. Ścieżka połączy Rawicz i Osiek.

Całkowita długość trasy wyniesie około 21 kilometrów. Zadanie realizowane będzie przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie z WRPO 2014+ to około 17 mln złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 25.254.017 złotych. Zgodnie z umową termin wykonanie robót budowlanych określono na 30 września 2021 r.

Jakub Latusek