Gmina Wschowa bez budżetu na 2020 rok

Na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na 30 grudnia 2019 roku, zjawiła się zaledwie garstka radnych. ot. arch. konradantkowiakoficjalnie
Na sesji nadzwyczajnej, zwołanej na 30 grudnia 2019 roku, zjawiła się zaledwie garstka radnych. ot. arch. konradantkowiakoficjalnie

Choć Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła projekt budżetu gminy Wschowa na 2020 rok, uchwały budżetowej nie podjęto. Podczas sesji zwołanej na 19 grudnia 10 radnych głosowało za, a 10 było przeciw. Na sali zabrakło jednej radnej. Podczas sesji nadzwyczajnej, którą zwołano na 30 grudnia 2019, nie było kworum.

W projekcie przedstawionym 19 grudnia ustalono dochody budżetu w kwocie 99 699 179 zł, a wydatki na 99 749 179 zł. Deficyt budżetu w wysokości 50 tys. zł miał zostać sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Zanim przystąpiono do głosowania Konrad Antkowiak, burmistrz Wschowy, prosił radnych o wyrozumiałość:

– Budżet był konstruowany w trudnych warunkach, ponieważ obciążenia narzucone przez rząd skutkowały tym, że musieliśmy wygospodarować w budżecie dodatkowe środki na wynagrodzenia i na wzrost płacy minimalnej. Musieliśmy też znaleźć brakujące środki wynikające z obniżenia wpływów z podatku dochodowego. Pochyliliśmy się także nad państwa propozycjami, abyśmy zeszli z niektórych stawek podatków lokalnych i te środki też musieliśmy znaleźć. Proszę o głosowanie za projektem budżetu na rok 2020 – mówił podczas sesji, która odbyła się 19 grudnia ub.r.

Radna Katarzyna Owoc-Kochańska już na wstępnie oświadczyła, że nie zamierza zagłosować za taką wersją budżetu. Podkreślała, że budżet nie został sprawiedliwie podzielony.

– W kilku paragrafach jestem zaskoczona i nie rozumiem argumentacji, że nie mamy pieniędzy na NGO ( organizacje trzeciego sektora – przypis redakcji) czy kulturę – mówiła Owoc-Kochańska.

Radna Emanuela Stanek-Juśkiewicz, związana z poprzednią ekipą zarządzającą miastem, poinformowała, że Klub Nasza Wschowa Nasz Samorząd też nie podniesie ręki za budżetem.

– Przez cztery lata sprzeciwialiśmy się zadłużaniu miasta, nie sięgnęliśmy po żadną złotówkę i nie zamierzamy podnieść ręki za budżetem, który jest kontynuacją zadłużania. Słyszymy o podatkach, cięciach i pytamy, gdzie są oszczędności? – stwierdziła radna Stanek-Juśkiewicz.

Ostatecznie 19 grudnia budżetu nie uchwalono. Kolejną sesję, tym razem nadzwyczajną, zwołano na 30 grudnia 2019. Niestety, głosowanie zakończyło się fiaskiem.

– Nie było kworum. Radni opozycji nie zjawili się na sesji, mimo że część z nich uczestniczyła we wspólnej komisji tuż przed sesją nadzwyczajną – informuje Hanna Kanflewska-Walkowiak, przewodnicząca rady.

Brak uchwały budżetowej może wywołać perturbacje.

Może doprowadzić do obowiązku realizacji projektu budżetu zatwierdzonego pozytywnie przez RIO przy braku możliwości zaciągania zobowiązań, a to zagraża takim inwestycjom, jak przebudowa drogi na Nowych Ogrodach czy przebudowa boiska w SP nr 3 – napisał burmistrz na swoim oficjalnym profilu.

Karolina Bodzińska