Gostyńskie PCPR wyróżnione i docenione

Przyznano odznaki honorowe za zasługi i ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka. Fot. PCPR w Gostyniu
Przyznano odznaki honorowe za zasługi i ofiarną służbę na rzecz drugiego człowieka. Fot. PCPR w Gostyniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu otrzymało wyróżnienie za szczególną i partnerską współpracę – w ciągu ostatnich dwudziestu lat – z samorządem województwa wielkopolskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Wyróżnienie zostało przyznane podczas Regionalnych Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączonych z jubileuszem z okazji 20-lecia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy dla osób, instytucji i organizacji, które szczególnie wyróżniły się w ciągu ostatnich dwudziestu lat jako partnerzy samorządu województwa wielkopolskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

W grupie 20 wyróżnionych instytucji, organizacji pozarządowych i osób znalazło się PCPR w Gostyniu. Otrzymało wyróżnienie za wieloletnie działania na rzecz budowania systemu wsparcia rodziny, mediacji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowanie szerokiej współpracy międzysektorowej na rzecz mediacyjnych form wsparcia.

– Uzyskanie wyróżnienia to zasługa znakomitego zespołu specjalistów oraz urzędników pracujących w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, dla których służba dla osób korzystających ze wsparcia i pomocy naszej instytucji, jest codzienną misją, realizowaną od lat zawsze z profesjonalizmem i pełnym poświęceniem -mówi Mirosław Sobkowiak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

Podkreśla, iż jest to szczególnie trudne, gdyż PCPR realizuje zadania w wielu obszarach, m.in. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, ochrony zdrowia psychicznego, poradnictwa obywatelskiego czy działalności pożytku publicznego –

Wyróżnienie za wieloletnią współpracę z ROSP otrzymał też Karol Jasiak – od pół roku kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu, wcześniej kierownik OPS w Lipnie i PCPR w Rawiczu.

– Praca w PCPR wymaga wszechstronności, gdyż łączy działalność administracyjną ze specjalistyczną, wieloobszarową działalnością niosącą pomoc i wsparcie mieszkańcom powiatu. Obejmuje też koordynowanie powiatowym systemem pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Działalność zawodowa pracowników PCPR to praca dla drugiego człowieka, często niestandardowa, wielozadaniowa, zawsze wymagająca pełnego poświęcenia i obciążona ogromną odpowiedzialnością. Za tę pracę, wszystkim serdecznie dziękuję! – dodaje M. Sobkowiak.

Natalia Kurpisz