Grypa ptaków w Wielkopolsce

Wojewoda wielkopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego w związku z przypadkiem ptasiej grypy. Fot. WUW Poznań
Wojewoda wielkopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego w związku z przypadkiem ptasiej grypy. Fot. WUW Poznań

W powiecie ostrowskim w gminie Przygodzice w fermie niosek towarowych pojawił się pierwszy przypadek grypy ptaków. Potwierdził to Państwowy Instytut Weterynaryjny. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zwołał w miniony piątek wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Zapadła decyzja o utylizacji 65 tys. sztuk niosek.

Przypadek grypy ptaków pojawił się na fermie drobiu w Topoli Osiedlu w gm. Przygodzice. Do tej pory choroba na terenie Polski wystąpiła w województwie lubelskim. Wcześniej zagrożenie wirusem pojawiło się w woj.wielkopolskim w 2017 r. Wirus jest groźny dla zamkniętych hodowli drobiu, ale nie zagraża zdrowiu i życiu ludzi.

Powiatowy lekarz weterynarii podpisze rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „wysoce zjadliwej grypy ptaków”, strefy objętej obostrzeniami oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym terenie. Za obszar zapowietrzony „wysoce zjadliwą grypą ptaków” uznaje się 3-km strefę wokół miejscowości wystąpienia choroby.

Podczas zespołu wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii Andrzej Żarnecki przedstawił procedury wdrożone w powiecie w celu wyeliminowania zagrożenia. Na terenie pow. ostrowskiego zebrał się powiatowy zespół zarządzania kryzysowego, który działa wspólnie z powiatowym lekarzem weterynarii. Powiadomiona została straż pożarna i policja, oznakowano teren i wyłożone zostały specjalne maty do dezynfekcji.

Wojewoda zaapelował o szczególną ostrożność i rygorystyczne przestrzeganie zaleceń.

– Apeluję do właścicieli wielkopolskich gospodarstw i ferm o rygorystyczne przestrzeganie zaleceń lekarza weterynarii w zakresie utrzymywania drobiu. Jestem przekonany, że szybko uda nam się opanować sytuację i nie dojdzie do rozprzestrzenienia się wirusa. Proszę jednak, aby gospodarze i właściciele farm niezwłocznie zgłaszali wszystkie przypadki chorób drobiu powiatowym lekarzom weterynarii. Nie można odpuścić żadnego przypadku, bo zignorowanie problemu może wywołać efekt kuli śnieżnej – mówi Łukasz Mikołajczyk.

Wystąpienie wirusa nakłada na hodowców ptaków liczne obostrzenia, które wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Na obszarze zagrożonym wystąpieniem wirusa hodowcy drobiu zobowiązani są do stosowania środków bezpieczeństwa biologicznego.

Rob