Idą zmiany w KGW

Panie z KGW prezentowały smakołyki podczas dni roślin bobowatych w Gołaszynie

Projektowana ustawa o kołach gospodyń wiejskich jest szeroko dyskutowana w środowisku. Oprócz plusów ma też minusy i – co podkreśla Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich – może ograniczać konstytucyjną wolność zrzeszania się.

Zgodnie z projektem KGW powinno działać m.in. na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin, dbać o rozwój terenów wiejskich, prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet czy reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej. Jest też zapis o rozwijaniu kultury ludowej.

Jednym z najważniejszych zapisów projektu jest możliwość uzyskania przez KGW osobowości prawnej, co umożliwia pozyskiwanie dotacji, prowadzenie działalności gospodarczej czy przyjmowanie darowizn. Dochód z działalności będzie mógł zostać przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych koła. Zgodnie z projektem KGW mogłyby otrzymać na start od 3 do 5 tys. zł.

Jednocześnie projekt przewiduje szereg obostrzeń, np. zapis, że w danej wsi siedzibę może mieć tylko jedno koło. Adam Bodnar w piśmie do Jarosława Sachajko, przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi Sejmu, zwraca uwagę, że projektowana ustawa o kołach gospodyń wiejskich może ograniczać konstytucyjną wolność zrzeszania.

– Między innymi na terenie jednej wsi będzie mogło zostać utworzone tylko jedno koło gospodyń wiejskich i będzie można być jednocześnie członkiem tylko jednego koła – czytamy na stronie rzecznika.

Adam Bodnar ma też inne zastrzeżenia, m.in. to, iż projekt nie został poddany konsultacjom publicznym. W opinii rzecznika ograniczenie możliwości tworzenia KGW może prowadzić do wymuszania członkostwa na osobach zaangażowanych w życie społeczności lokalnej, które nie będą mogły samodzielnie założyć KGW. Może to z kolei stanowić pośrednie ograniczenie wolności zrzeszania się, rozumiane jako prawo do niewstępowania do określonych zrzeszeń.

– Zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości ustawodawca tworząc nowe formy organizacyjne, z których mogą skorzystać obywatele, powinien mieć na uwadze konieczność zapewnienia jednostkom swobody działania. Projektowana treść ustawy może natomiast de facto wymuszać na mieszkańcach wsi przystępowanie do określonych KGW. Wątpliwości budzi również przyznanie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kompetencji podejmowania decyzji dotyczącej wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa i założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie. Są to kompetencje wykonywane co do zasady przez sąd rejestrowy. W ocenie RPO prawo do kontroli legalności statutu KGW powinno zostać powierzone wyspecjalizowanemu merytorycznie i niezależnemu organowi – napisał rzecznik.

A co o tych zmianach sądzą same zainteresowane? Jolanta Skorupińska, przewodnicząca KGW w Przyczynie Górnej, przekonuje, że czasy gdy panie prowadziły szeroko zakrojoną działalność już minęły.

– Już widzę ten stres związany z osobowością prawną, dotacją z budżetu czy przy rozliczaniu się ze skarbówką. Po co nam to? Chcemy się spotkać, to składamy się po 10 zł, kupujemy ciasto, parzymy kawę i czas nam miło mija. Nie rozumiem, dlaczego miałybyśmy rejestrować się w ARiMR. Współpraca z kółkami rolniczymi układa się fantastycznie – zapewnia Jolanta Skorupińska.
Pani Jolanta podkreśla też, że nikt nie powinien ograniczać liczby kół w danej miejscowości.

– Wieś może być duża, albo skłócona i wtedy może działać więcej kół. Znam taki przypadek z naszego regionu: dwa koła w jednej wsi. Ludzie trochę z tego pokpiwali, ale każde koło mogło legalnie działać i tak powinno zostać – przekonuje Jolanta Skorupińska.

Cały artykuł jest również dostępny w 46 numerze Panoramy Leszczyńskiej z 2018 roku. Zapraszamy do zakupu e-wydania:

AUTOR ARTYKUŁU: Anna Machowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*