Jakich patronów będą miały ronda na Lipowej?

Nowe ronda na Lipowej na razie nie mają swoich patronów. Jest propozycja, by już oddane nosiło imię arcybiskupa Baraniaka. Fot. Michał Wiśniewski

Rondo imienia generała Józefa Hallera i sąsiednie pod patronatem arcybiskupa Antoniego Baraniaka – to propozycje, które do leszczyńskiego Urzędu Miasta skierował Łukasz Przybyłka imieniu Fundacji Huberta Mądrego. Chodzi o nowe ronda powstające na modernizowanej ulicy Lipowej. Petycje będą teraz skierowane do odpowiednich komisji miejskich. To właśnie do radnych należeć ma ostateczna decyzja.

Pierwsze z nowych rond u zbiegu Lipowej i Dożynkowej jest już gotowe. Drugie, które skomunikuje Lipową z Racławicką dopiero powstaje. Propozycję nadania im nazw przekazała w formie dwóch petycji Fundacja Huberta Mądrego z Leszna.

Biskup i generał

– Wnosimy o nadanie nowo powstającemu rondu u zbiegu Dożynkowej i Lipowej imienia arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a drugiemu z rond u zbiegu Racławickiej i Lipowej imienia generała Józefa Hallera – można przeczytać w piśmie podpisanym przez Łukasza Przybyłkę, prezesa Fundacji imienia Huberta Mądrego.

Zdaniem wnioskującego obie postacie są ważne historyczne. Co na to miasto? Petycje zostały skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna. Do końca sierpnia opinie w tej sprawie wyrazić ma zespół do spraw nazewnictwa ulic składający się z radnych i urzędników. – Opinia ta zostanie przekazana komisji skarg wniosków i petycji Rady Miejskiej Leszna – podkreśla Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna.

Lipowa w rozkopach

Remont Lipowej to jedna z kilku dużych inwestycji realizowanych w Lesznie w tym roku. Jako pierwszy modernizowany był fragment od Zespołu Szkół Rolniczo – Budowlanych do Dożynkowej. Obecnie trwają prace przy budowie ronda między Racławicką a Lipową, a przed drogowcami jeszcze kolejne skrzyżowanie: Lipowa – Starozamkowa – Obrońców Lwowa. Tam pierwotnie także rozważane było rondo, ale ze względu na zbyt zwartą zabudowę odstąpiono od tej koncepcji. Skrzyżowanie zachowa swój przebieg, ale będzie odnowione w ramach kolejnego etapu prac.

Michał Wiśniewski