Jest praca po zawodówce

Fot. arch

Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie przeprowadziła badanie wśród przedsiębiorców na temat zapotrzebowania na pracowników. Wyniki ankiety wskazują jednoznacznie, że najbardziej poszukiwane są osoby z wykształceniem zawodowym i średnim technicznym.

Ankieta wśród prawie dwustu pracodawców powiatu leszczyńskiego to wspólna inicjatywa magistratu Leszna i Regionalnej Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie. Sondowano przede wszystkim firmy usługowe i produkcyjne, w mniejszym stopniu handlowe. Na pytanie czy w najbliższym roku firma zamierza zatrudnić pracowników, 65 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 28 proc. – „raczej tak”. Firmy szukają przede wszystkim (59 proc.) pracowników o profilu produkcyjnym. W usługach i handlu potrzeba ich po trzy razy mniej.

Potwierdzeniem od dawna znanej tezy o zapotrzebowaniu na specjalistów w konkretnych zawodach są odpowiedzi na pytanie, jakiego poziomu wykształcenia oczekują szefowie firm. Aż 41 proc. szuka pracowników po zasadniczej szkole zawodowej, 34 proc. – po technikum, a 14 proc. – po wyższej szkole zawodowej. Absolwentów liceów i wyższych uczelni potrzebuje tylko 11 proc. firm.

Wśród pracowników po zawodówkach najbardziej poszukiwani są członkowie ekip budowlano-remontowych i brygadziści-monterzy; na zatrudnienie mogą też liczyć szwaczki. Z wykształceniem średnim technicznym rekordowym zainteresowaniem cieszą się operatorzy maszyn CNC, czyli obrabiarek numerycznych. Cztery razy mniejsze zapotrzebowanie jest na operatorów maszyn pikujących w firmach odzieżowych.

Po studiach wyższych zawodowych i magisterskich najbardziej poszukiwani są inżynierowie, ale żaden zawód nie dominuje nad pozostałymi. kom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*