Jubileuszowy remanent sentymentalny

fot. mac

Żartobliwie rzecz ujmując Panorama była, jest i – mam nadzieję jeszcze długo – będzie: dodatkiem do kawy i „słodkiego”, pierwszym sekretarzem i rzecznikiem praw obywatelskich, lokalnym Googlem i Wikipedią, dodatkowym członkiem rodziny, poradnikiem, spowiednikiem, psychoanalitykiem, często też ostatnią deską ratunku.

Można u nas wyczytać, kiedy wreszcie skończą się remonty ulic w mieście, jak spędzić kulturalnie weekend i dowiedzieć się, czy warto brać kredyty „zero procent”. W ostateczności można pacnąć nią natrętną muchę czy rozpalić w piecu ogień (stop! to teraz niedozwolone!!!).

Powstaliśmy cztery dekady temu, by integrować młody organizm (niektórzy twierdzą, że sztuczny twór), jakim było województwo leszczyńskie. Województwo przetrwało do końca 1998 roku, my istniejemy do dziś. Odnieśliśmy sukces wydawniczy: zaczynaliśmy od nakładu 23 tys. w 1979 roku, w szczytowym okresie w pierwszej połowie lat 90. XX wieku doszliśmy do 65 tys. i pozycji czołowego tygodnika regionalnego w kraju, obecnie jesteśmy jednym z mocniejszych tytułów w poznańskim oddziale Polska Press.

Jako jej szef nieskromnie muszę przyznać, iż nasza rola na przestrzeni 40-lecia jest nie do przecenienia. Byliśmy podstawowym źródłem informacji o regionie, a z perspektywy lat minionych możemy się nazwać „kroniką dziejów regionu”. Byliśmy świadkiem przemian ustrojowych w regionie: z partyjnego tygodnika staliśmy się gazetą dla co drugiej rodziny (ok. 400 tys. mieszkańców w woj. leszczyńskim). Sami przechodziliśmy zmiany organizacyjne i własnościowe: od gazety koncernu RSW przez spółdzielnię pracowniczą, potem spółkę aż po przejście pod skrzydła Polska Press.

Nasza materialna spuścizna to między innymi : 2075 wydań w ciągu 40 lat ukazywania się od objętości 16 stron do nawet 56, jak w poprzednią środę.

Przełomem był rok 1999: 8 lipca ukazało się pierwsze wydanie Panoramy w kolorze, zapoczątkowano również tworzenie czterech tzw. mutacji. Wówczas odbył się festyn na rynku z okazji przenosin redakcji do nowej siedziby przy ul. Lipowej, a gwiazdą był zespół Skaldowie

Nowatorskim przedsięwzięciem była digitalizacja starych roczników PL. Przedsięwzięcie zrealizowano z okazji 30-lecia tygodnika. Wydawnictwo “Cyfrowa Panorama Leszczyńska” składało się z 8 płyt DVD i obejmowało lata 1979 – 2008. W 2018 r. zdigitalizowane zostały późniejsze wydania PL. Projekt Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa zrealizowano wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie. Wcześniej żaden tygodnik regionalny nie doczekał się zdigitalizowania wszystkich swoich wydań.

Panorama zawsze była blisko czytelników i ich spraw. Staraliśmy się nie tylko angażować w ważne społecznie przedsięwzięcia, ale często sami je inicjowaliśmy. Byliśmy też gwarantem dobrej zabawy, że wymienię tylko festyny w Boszkowie, 30 regionalnych wyborów miss czy 40 edycji plebiscytu sportowego. Sporo tego…

Robert Lewandowski
redaktor naczelny