Koła gospodyń wiejskich chcą się rozwijać

Szkolenie odbyło się w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Marszewie. Fot. Biuro Prasowe Fundacji EFRWP

Blisko 60 przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego spotkało się 9 sierpnia, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz dowiedzieć się, jak efektywnie prowadzić działalność swoich kół. Panie i panowie zakwalifikowali się do ogólnopolskiej operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń” realizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.

W szkoleniu, które odbyło się 9 sierpnia w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Marszewie, udział wzięło 16 KGW. Podczas warsztatów panie poznały nie tylko praktyczne zagadnienia związane z bieżącą działalnością KGW, ale także miały okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów czy zasad uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Koła zapoznano z zasadami sprzedaży produktów własnych, możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych czy sposobami promocji oraz rozwoju swej działalności.

W operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich” realizowanej od lipca do października 2019 roku, udział bierze ok. 420 członków KGW z 119 kół z siedmiu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. W ramach operacji powstanie również praktyczny poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich rozszerzający tematykę szkoleń, a 14 kół zostanie zaproszonych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w szkołach gastronomicznych w swoich regionach.

To kolejna edycja operacji realizowana przez Fundację EFRWP z myślą o wspieraniu rozwoju lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich. W 2018 roku w cyklu warsztatów kulinarnych udział wzięło 58 członkiń KGW z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Po zakończeniu warsztatów przedstawiciele kół przeprowadzili szereg działań, wśród swoich lokalnych społecznościach, których celem była promocja lokalnego dziedzictwa kulinarnego. tt